Uitgave over integratie

De Europese Commissie van Kerken voor Migranten heeft een Nederlandstalige uitgave gemaakt. Dat is de laatste tien jaar in ieder geval niet meer voorgekomen. Directeur van het internationale instituut in Brussel, drs. Doris Peschke, heeft donderdag 23 september de eerst exemplaren aangeboden aan een delegatie van de Nederlandse Raad van Kerken tijdens een bijeenkomst van het Centraal Comité van de CEC in Soesterberg.

Het boek heet ‘Miracle’ en heeft als ondertitel ‘Modellen voor Integratie door middel van Religie, Activering, Cultuureducatie en – Uitwisseling. De uitgave bevat diverse aanbevelingen voor actieve participatie van migranten in kerken. De uitgave verschijnt in de Nederlandse taal, omdat SKIN (Samen Kerk in Nederland) meegedaan heeft met de opzet van het rapport.

Het boek bevat naast een analyse ook vele suggesties. Er is onder meer behoefte aan informatieuitwisseling. ‘Om migranten weerbaarder en zelfverzekerder te maken is het van belang om ze te helpen om zelf het lokale en nationale burgerlijke, juridische en politieke systeem te begrijpen, te respecteren en ervan gebruik te maken’.

Onder een veelvoud aan uitwerkingen staat onder meer:’Laat gebeden voordragen in de verschillende talen die zijn vertegenwoordigd in de gemeente. Als er maar één persoon is met een andere moedertaal dan de rest van de gemeente wil hij of zij misschien wel eens een gebed voordragen in zijn of haar eigen taal’. En : ‘De verwording van de bijdrage van migranten tot folkloristische rollen en aspecten staat mijlenver weg van het opstarten van een proces van wederzijdse integratie.

De uitgave in groot formaat telt 52 pagina’s en is te krijgen bij: CCME, Rue Joseph II 174, B-1000 Brussels; email: info@ccme.be.

Foto: Drs. Doris Peschke overhandigt ds. Ed van den Berg, delegatielid van de Raad van Kerken in Nederland, een eerste exemplaar.