Westen in greep populisme

Het populisme slaat als een ziekmakende bacterie om zich heen in diverse landen in Europa. Zo reageerde een lid van het Centraal Comité van de Europese Kerken na afloop van een presentatie van de Raad van Kerken in Nederland op 23 september. Vooral het westen van Europa reageerde met herkenning op de situatie in Nederland.

Het Centraal Comité vergadert een paar dagen in de het Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. Men had de donderdagavond gereserveerd voor contact met de Nederlandse Raad van Kerken. Vanuit het bureau van de Raad werd een presentatie verzorgd met een stand van zaken van de oecumene in het achterliggende decennium. ‘Vooral de groei van de interreligieuze contacten zijn revolutionair’, aldus de algemeen secretaris. Ds. Klaas van der Kamp liet zien hoe de aandacht vooral te maken heeft met wijzigingen in de samenleving; de aanval op de Twin Towers (2001), de moord op Pim Fortuyn (2002), de moord op Theo van Gogh (2004), de ontwikkelingen rond Hirsi Ali (2006), de verschijning van Fitna (2008) en de sleutelpositie van de populistische partij PVV na de verkiezingen op 9 juni 2010.

Vele CEC-leden reageerden, vooral vanuit westerse landen. In Duitsland volgen de ontwikkelingen zich in rap tempo op. Zweden heeft een soortgelijke problematische verkiezingsuitslag. En in Denemarken is men nog steeds bezig de cartoonkwestie te verwerken. ‘In ons land is het lastig om de kwestie een vertaalslag te geven naar het grondvlak in de gemeenten’, zei een afgevaardigde uit Oostenrijk.

Herkenning was er ook op het gebied van de secularisatie. ‘In Engeland heb ik de indruk dat we de aansluiting bij de elites al verloren hebben’, aldus een Engelse afgevaardigde. Nederlandse afgevaardigden lieten weten toch zeker ook openingen te zien, aangezien er een nieuwe generatie opgroeit die zich niet meer hoeft los te maken en simpelweg onwetend is.

De CEC toonde zich verder geïnteresseerd naar onder meer de contacten met de migrantenkerken, het aanbod over het klimaat en de contacten met de meer evangelische richting.

Foto: Goos Minderman (lilnks) ontspant zich na afloop van de ontmoeting van CEC met de Nederlandse Raad van Kerken; Goos Minderman is vanuit de Remonstrantse Kerk in het kernbestuur van de CEC afgevaardigd.