Brandalarm bij kosters

Kosters zijn in de regel goed geïnformeerd over de plaatselijke kerk en ze zijn doorgaans iets sneller tot ingrijpen geneigd dan andere beroepsgroepen. Die laatste eigenschap is een internationale groep  kosters in Steenwijk noodlottig geworden.

In de nacht van maandag op dinsdag 21 september 2010 had zich een groep van circa veertig kosters verzameld in Fredeshiem op de Overijsselse Bult. Ze waren bijeen voor hun tweejaarlijkse Europese ontmoeting. Midden in de nacht had één van de Duitse collegae last van een zoemende mug. Doortastend als sommige kosters zijn greep hij naar een spuitbus in zijn koffer en wist hij het dier in een vleug van vergift het zwijgen op te leggen. Hoe anders reageerde het brandalarm. Het zette het onmiddellijk op een loeien en zo stond om half vier ’s nachts de hele kostersschaar in de bossen op de grens van Overijssel en Friesland. De brandweer van Steenwijk kwam er massaal voor uit de veren. En het duurde circa een half uur voor men de bron van de alarmering had gevonden.

De volgende ochtend begon het meer inhoudelijke programma van de kosters. Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, was uitgenodigd om een Bijbelstudie te verzorgen over Romeinen 12: 13b ‘wetteifert in der Gastfrundschaft’. Hij legde uit dat gastvrijheid impliceert dat men zich openstelt voor mensen met een onverwachte levenshouding. Levinas meet de waarde van een cultuur af aan de mate waarin men zich toegankelijk weet te maken voor mensen van een andere cultuur. Door zich open te stellen doet men recht aan God, die niet noodzakelijkerwijs met de eigen groep samenvalt. En men doet recht aan het feit, dat het leven iets heeft van een pelgrimage, waarbij de woningen hier een tijdelijk karakter hebben. Dat daagt uit tot relativering.

Paulus laat in Romeinen 12 zien dat er vele gaven aan de gemeente geschonken zijn. Het is de kunst om ieders talent in te zetten. De kosters beaamden het, en noemden het kerkbeheer, de pastores, de kosters, de cantores en de leiding van de nevendienst als diverse logische partners in de kerk. Het ontbreekt in sommige gevallen aan harmonie, en dat komt ook omdat het management onvoldoende in de opleiding van diverse roepingen een plek heeft, menen de kosters. De kosters noemden de dienstbaarheid een wezenlijk element van het werk. ‘Maakt u van de koster dan niet een messias?’hield ds. Van der Kamp de gasten voor, die voor het grootste deel afkomstig waren uit Duitsland, en ook Zwitserland en Nederland waren goed vertegenwoordigd.

De kosters maakten enkele excursies, spraken met de CNV-kostersvakbond en volgens het programma wordt de ontmoeting afgesloten met een oecumenische kerkdienst, waar onder verantwoordelijkheid van de PKN het avondmaal wordt bediend.

Foto’s:
Koster uit Württemberg
Detailimpressie
Impressie van de zaal