Catechismus voor Kamer

Alle 150 Tweede Kamerleden krijgen op Prinsjesdag een bijzonder cadeau. Vrijzinnige Kerken in Nederland bieden hen de zojuist verschenen Catechismus van de Compassie aan. Dit boek beschrijft 12 kernwaarden in de Nederlandse cultuur. De begrippen worden toegelicht vanuit cultureel en religieus perspectief.

De Catechismus van de Compassie is geschreven in opdracht van doopsgezinden, vrijzinnige protestanten, remonstranten en de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB. Met de aanbieding van dit boek willen de  vrijzinnige kerken een steentje bijdragen aan het gezamenlijk streven om de samenleving leefbaarder te maken en de maatschappelijke cohesie in ons land te bevorderen. Hoewel het takenpakket van overheid en kerk de laatste twee eeuwen aan verandering onderhevig is geweest, behouden ze beide eenzelfde opdracht. In de woorden van Herman Wijffels: “We staan voor een volgende beschavingsopdracht. Na de fase van werken aan emancipatie, het ontwikkelingen van de individualiteit, gaat het nu om het verbinden van individualiteit met verantwoordelijkheid nemen voor het geheel. Compassie is daarvoor een onmisbaar ingrediënt.”

De Catechismus van de Compassie sluit aan bij het Charter for Compassion dat vorig jaar in vele landen tegelijkertijd werd gelanceerd. Deze oproep tot compassie was een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong. Auteurs van het boek zijn prof.dr. Christiane Berkvens- Stevelinck (hoogleraar Europese cultuur aan de Radbouduniversiteit en remonstrants predikant) en ds Ad Albas (predikant PKN in Leiden). Illustraties zijn van de hand van de Utrechtse kunstenares Brigida Almeida.