Tijd voor de schepping

In zijn boodschap voor de Dag voor de Schepping spreekt de oecumenische patriarch Bartholomeus I zijn hoop uit dat de financiële en economische crisis waar veel mensen onder gedrukt gaan, leidt tot een “krachtige richtingsverandering, naar een pad van levensvatbare en duurzame ontwikkeling.”

Kerken van diverse pluimage uit vele landen en tradities doen mee aan gebeden en andere activiteiten in Time for Creation (tijd voor de schepping). Deze periode duurt veertig dagen. Omdat 2010 het internationale ‘jaar van de biodiversiteit’ is, zullen veel kerken dank zeggen voor de duizelingwekkende diversiteit van de natuur. Tegelijk bidden ze voor het behoud van deze schoonheid. De Wereldraad van Kerken en de AACC (de Afrikaanse ‘raad van kerken’) vragen christenen om specifiek te bidden voor mensen in Afrika. Op dat continent is duidelijk zichtbaar hoe de klimaatverandering de biodiversiteit en het menselijk welzijn bedreigt.

In 1989 startte de oecumenische patriarch van Constantinopel wijlen Dimitrios I een traditie van jaarlijks gebed voor het milieu. De oecumenische patriarch geldt binnen de Oosters-Orthodoxe kerken als de morele leider. Dimitrios I riep de eerste dag van gebed voor het milieu uit op 1 september. Dat is ook de eerste dag van het Orthodoxe kerkelijke jaar. Tegenwoordig is 1 september niet alleen voor orthodoxe, maar ook voor protestante en katholieke christenen de eerste dag van Time for Creation. Zij wijzen kerken en gemeentes in deze tijd op de  verantwoordelijkheid van de mens voor de aarde en alles wat daarop leeft, groeit en bestaat. In 2010 stelt de Wereldraad van Kerken voor om Time for Creation te verlengen tot 10 oktober. Op die manier kunnen de kerken aansluiten bij een wereldwijde maatschappelijke stroming die zich inzet voor oplossingen voor het klimaatprobleem. 

Plaatselijke kerken kunnen inspiratie voor gebeden opdoen op de website van de Wereldraad van Kerken. Daar is ook meer achtergrondinformatie over deze actie te vinden.