Religie weer publiek

Religie is terug in de publieke arena. Boom Juridische uitgevers haakt daar op in met de uitgave ‘Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid’. De eerste oplage is onlangs verschenen en vanaf heden komt het tweede deel beschikbaar.

Redactielid dr. Sophie van Bijsterveld, eerste Kamerlid voor het CDA en verbonden aan de Universiteit van Tilburg, heeft dat verteld.  De uitgave is populair-wetenschappelijk van opzet en laat zien hoe religie in de samenleving een rol speelt.

Sommige rechters en beleidsmakers moeten daar nog aan wennen, zegt Maurits Berger, hoogleraar Islam in het Westen, in een achtergrondartikel in de eerste uitgave. Wel of geen boerka’s in werktijd, wel of geen subsidie voor moskeebouw of voor de zoveelste activiteit van Youth for Christ? Moeten rechters en andere overheidsdienaren religieus neutraal zijn? Religie is terug van weggeweest en spanningen op juridisch en beleidsmatig terrein zijn het gevolg. Sinds de scheiding van kerk en staat hebben rechters en beleidsmakers een ongemakkelijke verhouding met het onderwerp, maar ze kunnen er onmogelijk meer omheen.

Het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid beoogt de actuele problematiek van wetenschappelijke achtergrond te voorzien, en is bedoeld voor beleidsambtenaren, journalisten, rechters, maar ook voor academici. Het is geen blad over de islam, laat Berger weten. ‘De islam domineert weliswaar het debat, maar als redactie willen we juist de brede context van religie, recht en beleid belichten’. Christenen mogen zich nog wel iets publieker manifesteren in het debat, zegt desgevraagd ook Sophie van Bijsterveld.

Het eerste nummer heeft vier achtergrondartikelen en twee analyses van recente arresten. De achtergrondartikelen gaan over integratie en religie, ontwikkelingen in de christelijke religie en maatschappelijk engagement, de verhouding tussen staat en religie in Nederland en de navolging van de oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling.

Het tijdschrift verschijnt 3 keer per jaar. De introductieprijs bedraagt 45 euro voor 3 exemplaren; een abonnement is standaard 95 euro. De redactie bestaat uit: prof. dr. mr. Maurits Berger (hoofdredacteur), dr. Sophie van Bijsterveld, dr. Ben Koolen en dr. Carla Zoethout. Meer informatie: www.bju.nl.