Europees jongerennetwerk

Twee jongvolwassenen van de Europese Jongerenraad (Ecumenical Youth Council in Europe) hebben een bezoek gebracht aan het bureau van de Raad van Kerken. In een gesprek met de ambassadeur Maaike de Reuver en de algemeen secretaris hebben ze gevraagd om jongvolwassenen in Nederland te stimuleren het Europese ontmoetingsprogramma bij te wonen.

De Europese Jongerenraad EYCE onderhoudt onder meer contacten als geassocieerd lid met de Europese Kerkenconferentie (CEC). EYCE is in 1969 gestart met de bedoeling het contact tussen jongeren (18-30 jaar) in Oost- en West-Europa te bevorderen. Als tweede doelstelling werd geformuleerd: het bevorderen van de christelijke eenheid. Aanvankelijk waren het met name de kerken die het werk financieel mogelijk maakten. Inmiddels is de hoofdsponsor de EU. Vroeger was de Nederlandse Hervormde Kerk lid, maar dat is niet meer het geval; er is geen bestuurlijke lijn naar Nederland meer.

EYCE organiseert jaarlijks circa 4 seminars per jaar; zo’n seminar duurt een week en kan plaatsvinden ergens in Europa. Recent waren er seminars in Macedonië en in Estland. De thema’s zijn actueel gevuld, neem bijvoorbeeld het thema ‘fundamentalisme’ en het thema ‘klimaat’. Er komen per seminar circa 20 tot 30 jongeren. Naast de inhoudelijke verdieping is er liturgie / gebed (zowel denominaal als oecumenisch). En er is ontspanning. Men werft via mond-tot-mond-reclame en via informatie te verspreiden via leden.

Men stelt vast dat de inbreng vanuit Nederland best iets meer gestructureerd kan worden. Of dat via de Raad van Kerken kan, moet het moderamen beoordelen. Kerk in Actie behoort tot de geldschieters. Ook de EU draagt bij.

Foto: 
Maaike de Reuver (ambassadeur Raad), Pavlïna Buzková (penningmeester EYCE) en Catharina Covolo (vice-voorzitter EYCE)  (v.l.n.r.)