Aanvulling beraadgroep

Dr. Cees van Vliet, pastoor uit Voorhout, heeft afscheid genomen van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap. Hij is bijna tien jaar lid geweest van de chambre de reflection van de Raad. Hij is zich vanaf 2001 in Raadsverband gaan bezighouden met wat in de Wereldraad heet de kwesties van Faith and Order.

Als belangrijke documenten in de periode dat hij meewerkte en meedacht bij de Raad ziet hij onder meer de rapporten Ut unum sint (1995), Charta Oecumenica (2001), The Nature and Mission of the Church (2005) en Harvesting the Fruits (W. Kasper, 2009, een Nederlandse vertaling is in voorbereiding!).

De Raad heeft diverse kerken gevraagd om personen te leveren die willen meedenken in de beraadgroep om op die manier de breedte van de kerken nog beter te vertegenwoordigen. De aanvulling is niet alleen nodig vanuit de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook vanuit diverse andere kerken. Het gaat om mensen met interesse in de ecclesiologische vragen, die vanuit hun kerk een bijdrage willen leveren aan de oecumenische bezinning. 

Cees van Vliet kreeg een klassieke kaars van de Raad ten afscheid.