Studiemiddag over Taizé

De broedergemeente uit het Franse Taizé houdt tussen kerst en nieuwjaar 2010 een grote internationale jongerenontmoeting in Rotterdam. De Katholieke Vereniging voor Oecumene sluit daarbij aan en organiseert in samenwerking met de Raad van Kerken op vrijdag 29 oktober in Den Bosch een studiemiddag over de betekenis van Taizé voor de oecumene. 

De bijeenkomst is bedoeld voor het kerkelijk kader en heeft als motto: ‘Pelgrimage van vertrouwen – Taizé als inspiratie voor de eenheid van christenen’. De communiteit van Taizé is een inspirerend voorbeeld voor de kerken in Nederland. Allereerst vanwege de aantrekkingskracht die de communiteit op jongeren uitoefent, maar ook  door de wijze waarop de oecumene door de communiteit voorgeleefd en bevorderd wordt. De eenvoud van de liturgie, de gastvrijheid, de openheid voor mensen en het respect voor de verschillende kerkelijke tradities zijn enkele kenmerken waar parochiebesturen, kerkenraden en raden van kerken hun oecumenische oriëntatie en beleid op zouden kunnen afstemmen. 

De gemeenschap van Taizé is na de oorlog ontstaan als leefgemeenschap van broeders en als ontmoetingsplaats voor jongeren vanuit de hele wereld. Jongeren uit vele parochies en gemeenten in Nederland bezoeken jaarlijks het Franse Bourgondië om de spiritualiteit van Taizé zelf te ervaren. Op deze studiemiddag is er aandacht voor het bijzondere karakter van de oecumenische oriëntatie van Taizé en op de vraag wat de betekenis daarvan kan zijn voor de Nederlandse kerkelijke en oecumenische situatie. 

Broeder Sebastien van Taizé houdt op 29 oktober een inleiding over de inzet van Taizé voor de eenheid. De bijdrage van dominee Rein Veenboer gaat over hoe men de oecumenische kernwaarden van Taizé kan toepassen in de oecumenische inzet van parochies en gemeenten. De bijeenkomst vindt plaats in Huize Mariënburg, St. Janssingel 92, te Den Bosch en  begint om 13.30 uur met een Taizé-viering. Na de inleidingen en een gesprek eindigt de bijeenkomst om circa 17.00 uur. 

De toegang is € 5. Vanaf het centraal station is het vijf minuten lopen, indien men met het openbaar vervoer komt; mensen die met de auto komen kunnen parkeren in een parkeergarage in het centrum. Opgave vooraf via: secretariaat@oecumene.nl