Mensenrechten in bedrijf

Tien multinationals uit Nederland hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop mensenrechten een rol spelen in hun bedrijf. Samen vormen deze bedrijven Global Compact Nederland, een organisatie die verbonden is met de VN. Het gaat om onder andere KLM, Philips en Unilever.

Eind juni werd een rapport uitgebracht onder de titel: A guidance tool for companies. Hiermee willen de bedrijven aangeven hoe zij zelf omgaan met mensenrechten en daarin een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen. Als zodanig werd het rapport ook gepresenteerd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uit het rapport blijkt dat er drie stappen of fases aan te wijzen zijn. Ze krijgen de volgende titels mee: protect, respect en remedy. In eerste instantie zoekt men op waar de bedrijfsvoering of het beleid raakt aan mensenrechten. Ofwel, eerst moet in kaart gebracht worden waar mensenrechten een issue zouden kunnen zijn. Daarna volgt het respecteren van die rechten. Het nakomen van afspraken en het in de gaten houden van een juiste omgang met mensen en hun rechten. Als laatste is er de ‘remedie’. Jammergenoeg kan niet op elk moment ieder recht worden gewaarborgd. Daarom is er een remedie nodig, een manier waarop hier wat aan gedaan kan worden. In het rapport staat beschreven hoe de multinationals dit doen en welke hulplijnen en protocollen zij hiervoor hebben ingesteld.

De grote multinationals zijn trots op het resultaat. Ten eerste omdat zij zelf dit initiatief genomen hebben en zorgvuldig onderzoek hebben gedaan. Ten tweede omdat tijdens het onderzoek bleek dat veel van de bedrijven al het nodige doen om in handel, het omgaan met leveranciers en de manier waarop klanten en afnemers worden behandeld, altijd de mensenrechten in de gaten te houden. Het rapport is dan ook aangeboden aan vertegenwoordigers van de VN die het op wereldniveau kunnen bespreken.

 

 Het rapport van Global Compact werd aangeboden door VNO-NCW, de ondernemingsorganisatie waar de Raad van Kerken contact mee heeft op het gebied van levensbeschouwing en ondernemerschap.