Dialoogzaal in synagoge

Wie de nieuwe synagoge van de liberaal joodse gemeente in Amsterdam binnenstapt, komt al snel in de zogenaamde dialoogzaal. ‘We willen met andere godsdiensten en stromingen gedachten uitwisselen, niet om alles van elkaar over te nemen, maar om er van te leren’, zei rabbijn Menno ten Brink zondag 29 augustus in zijn openingstoespraak.Kort daarvoor waren de torarollen in de aron hakodesj geplaatst. Eén van de jongere gemeenteleden blies de sjofar, als onderdeel van een hele liturgie waarmee de nieuwe synagoge werd gewijd.

Ten Brinke sprak de hoop uit dat een ieder met respect de ander tegemoet treedt. Hij wees ook op diverse elementen in het gebouw die de openheid tot uitdrukking brengen. Meer dan het oude gebouw dat op 1 september 1966 werd geopend in wat nu de Jacob Soetendorpstraat heet straalt het nieuwe gebouw openheid uit. Aan de oostzijde, waar de ark met torarollen staat, zijn jonge loten verwerkt in het raam. In het daar tegenover liggende raam aan de westzijde zijn de ouderen verwerkt in de raamsymbool. Ten Brinke feliciteerde niet alleen de joodse gemeenschap met deze tweede beth-ha-knesset van de liberale gemeente sinds de shoa; hij betrok ook Nederland en het Europese continent bij de felicitaties in wat de grootste liberale synode op het continent is.

De rabbijn vertelde dat de bouwers gouden deuren hadden geschonken als toegang tot de gebedsruimte, de ‘gan eden’, ‘hof van eden’. Daar staat de boom des levens. Te vinden in de torarollen. En in de motieven in de ramen daarachter. De ruimte aan de Zuidelijke Wandelgang wil overigens veel meer zijn dan een gebedsruimte, het is een ontmoetingsruimte met op de tweede en derde verdieping leslokalen voor de groeiende gemeenschap (de kehilla kent inmiddels zo’n 1800 leden). Verder is er een royale bibliotheek.

Ook voorzitter Ron van der Wieken ging in op het open karakter van de ontmoetingsruimte, mede mogelijk gemaakt door subsidie van provinciale staten. Hij hoopte er veel ontmoetingen te hebben, ook met andere religies. Als doel noemde hij ‘de reparatie van de gebroken wereld’. En; ‘we hopen de vrede te helpen bevorderen en te herstellen’.

Er waren vertegenwoordigers van diverse kerken en de Raad van Kerken om hun betrokkenheid met de joodse gemeenschap te tonen. De liberale joodse gemeenschap participeert onder meer in het zogenaamde Caïro-overleg met de Raad van Kerken en in het initiatief ‘In vrijheid verbonden’, waarin zes religies en levensbeschouwingen participeren.

Prins Willem-Alexander woonde de plechtigheid bij namens het koninklijk huis. Verder konden allerlei prominenten worden ontmoet, uit het maatschappelijke leven en het religieuze leven. We noemen een paar namen: Frits Barend, Ronny Naftaniël van het CIDI, rabbijn Yehuda Aschkenazy, Zainab al Touaihi van het Contactorgaan Moslims en Overheid, directeur Judikje Kiers van het Bijbels Museum.

Foto’s:
Mgr. Ad van Luyn past zich eerbiedig aan bij de joodse gewoonte een keppel te dragen in de gewijde ruimte.

De torarollen worden feestelijk rondgedragen.
Bij de lift de indeling, waaruit blijkt dat de dialoogzaal direct bij binnenkomst op de begane grond te vinden is.
Een van de jongere gemeenteleden in de bibliotheek.
l