Werkman in Cleveland

Op de conferentie van de Wereldraad van Kerken in Cleveland komt ook de huidige politieke situatie in Nederland aan de orde. De kernvraag van de conferentie is hoe kerken reageren op racisme. Uit de Nationale Discriminatiemonitor blijkt dat vooral moslims zich gediscrimineerd voelen in Nederland.
 
Dat bracht Geesje Werkman in tijdens haar presentatie voor de conferentie. Werkman is lid van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken en werkt voor Kerk in Actie. Ze hield voor de belangstellenden in Cleveland een presentatie over racisme in het hedendaagse Europa. Tijdens haar presentatie kwam onder meer de opkomst van de Partij voor de Vrijheid aan bod. 

Werkman besteedde bijzondere aandacht aan de controversiële punten in het partijprogramma van de PVV. Zo wees ze op de ‘etnische registratie’ die de PVV wil invoeren, het plan om van iedere Nederlander zijn etniciteit te registreren. Daarnaast sprak ze over het standpunt van de PVV dat de gematigde islam niet bestaat en de wens van Wilders om de Commissie Gelijke Behandeling op te heffen. 

Niet alleen de situatie in Nederland baart Werkman zorgen. Op het hele continent spelen zich zorgwekkende zaken af. Een sprekend voorbeeld hiervan is de benarde situatie van Roma-zigeuners in Frankrijk en andere Europese landen. Maar ook de slechte voorzieningen voor vluchtelingen: de schendingen van de mensenrechten en de minimale toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Bovendien is er in heel Europa sprake van een groeiende intolerantie tegenover moslims. 

De conferentie in Cleveland begon op vrijdag met een openingsviering in de kapel van het nationale kantoor van de United Church of Christ. Karen Johnson sprak tijdens die viering over de brandende braamstruik. De struik verbrandde niet, maar het volk van God was wel in nood. Zo brandt nu het vuur van racisme en discriminatie in de wereld. Net als Mozes staat de moderne mens niet te springen om tegen onrecht te strijden. Toch moeten wij opkomen voor onze gediscrimineerde medemens, aldus Johnson. De conferentie wordt gehouden van 26 tot en met 29 augustus.