Sociale Alliantiedagen

De Sociale Alliantie organiseert op 23 september een creatieve ontmoeting ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan. Daarnaast zijn er in oktober vijf regionale bijeenkomsten verspreid over het land. Doel van de bijeenkomsten is concrete oplossingen te ontwikkelen voor bezuinigingsplannen van de overheid en armoede in Nederland.

De Sociale Alliantie is een netwerk waarin landelijke en provinciale organisaties hun krachten bundelen om meer samenhang te krijgen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Om dit doel te bereiken worden onder meer Alliantiedagen georganiseerd voor de achterban van deelnemende organisaties. Ook beleidsmakers en uitvoerders zijn welkom.

De creatieve bijeenkomst vindt plaats op 23 september in de Bergkerk in Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst wordt het manifest ‘Nederland armoedevrij!’ besproken. In dat manifest pleit de Sociale Alliantie voor een nieuwe aanpak om de bestaanszekerheid van iedereen te garanderen. Aan de hand van het manifest resulteert deze nieuwe aanpak in drie vernieuwingsroutes voor lokale organisaties die tijdens de bijeenkomsten in het land besproken worden.

De regionale Alliantiedagen zijn bedoeld voor de kaderleden van de organisaties die de Sociale Alliantie vormen. Dit zijn personen die actief zijn in cliëntenraden, anti-armoedegroepen, platform allochtonen, kerken, Humanitas, vakbonden, etc. Nadrukkelijk worden ook politici, beleidsmakers, uitvoerders en maatschappelijke organisaties uitgenodigd. Uiteraard is verder iedereen die geïnteresseerd is in deze sociale vraagstukken van harte welkom.

De regionale bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data:

Donderdag 7 oktober – Den Haag
Vrijdag 15 oktober – Zutphen
Vrijdag 22 oktober – Beilen
Vrijdag 29 oktober – Roermond
Woensdag 3 november – Etten-Leur

Deelname aan de regionale bijeenkomsten is gratis en u krijgt een lunch aangeboden. De aanmeldinskaarten voor beide bijeenkomsten zijn hier te vinden.