Plaatselijke alertheid

Plaatselijke gemeenten en parochies hebben nog te veel de neiging zich afwachtend op te stellen als er relevante ontwikkelingen zijn in hun omgeving op religieus gebied. Als er bijvoorbeeld een moskee wordt gebouwd, waar mensen emotioneel op reageren, kan het heel zinvol zijn een informatieavond te organiseren als kerkelijke gemeenschap. De Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken kan daar overigens ook een bijdrage aan leveren.

Dat kwam naar voren in een vergadering van de beraadgroep op 15 september. Er kwam een concrete plaats aan de orde, waar zich een dergelijke situatie voordoet. In het algemeen stelde men vast dat het voor de religieuze gemeenschappen ter plaatse goed is om een voelspriet uit te steken om sentimenten te monitoren. Het is bekend dat de burgerlijke gemeente Amsterdam zo werkt ten aanzien van religieuze ontwikkelingen. Men reageert snel op onrust bij het publiek.

De beraadgroep kan een rol spelen bij de organisatie van een informatiebijeenkomst. Die bijdrage kan bestaan uit praktische adviezen en het deelnemen aan het gesprek ter plaatse. Het is verstandig om een ontmoeting ter plaatse niet in een kerk of moskee te beleggen, maar meer op neutraal terrein, bijvoorbeeld in een school. De plaatselijke media kunnen een nuttige rol spelen in het geven van exposure aan het initiatief.

De Protestantse Kerk haakt op de ontwikkelingen in, door in het noorden van het land plaatselijk raden van religies op te zetten, die de monitorfunctie op zich nemen. Zij ondernemen actie op het moment dat religie op een oneigenlijke manier een rol speelt in discussies en stimuleren in het algemeen de bekendheid met de gebruiken bij diverse religies.

Foto: interieur van een buitenlandse moskee (archieffoto)