Week van Gebed 2011: Lezingen voor de acht dagen

Onderstaand vindt u de introductie op de teksten voor elk van de acht dagen. De teksten zelf bij de acht dagen zijn opgenomen in een Word-document. Het gehele document is 28 pagina’s. Voor het downloaden van het document: klik hier. Elke dag geeft een korte toelichting bij het thema van de dag, waarna volgt een eerste lezing, tussenzang, tweede lezing en het evangelie.


De thema’s van de acht dagen

Er is een reis van geloof die onderscheiden kan worden in de thema’s van de acht dagen. Vanaf het eerste begin in de bovenkamer ervaart de vroege christelijke gemeenschap de uitstorting van de heilige Geest die haar in staat stelt te groeien in geloof en eenheid, in gebed en in actie, zodat het werkelijk een gemeenschap van de Verrezene wordt, verenigd met Christus in zijn overwinning over al wat ons van elkaar en van hem scheidt. De kerk van Jeruzalem wordt dan zelf een baken van hoop, een voorsmaak van het hemelse Jeruzalem, geroepen om niet alleen de kerken, maar alle volkeren te verzoenen. Deze reis wordt geleid door de heilige Geest die de eerste christenen de kennis van de waarheid over Jezus Christus brengt en die de vroege Kerk vervult van tekenen en wonderen tot verbazing van velen. Als zij hun reis voortzetten komen de christenen van Jeruzalem samen om te luisteren naar het Woord van God zoals neergelegd in de leer van de apostelen en om hun geloof in sacrament en gebed te vieren. Vervuld van de macht en de hoop van de verrijzenis viert de gemeenschap haar zekere overwinning over zonde en dood  zodat het de moed heeft en de visie om zelf een instrument van verzoening te zijn die alle volkeren inspireert en uitdaagt om verdeeldheid en ongerechtigheid die hen onderdrukt te overwinnen.

Het thema van iedere dag is gekozen niet alleen om ons te herinneren aan de geschiedenis van de vroege kerk, maar ook om de ervaringen van de christenen in Jeruzalem van vandaag onder de aandacht te brengen en om ons uit te nodigen erover na te denken wat we die ervaringen in onze lokale christelijke gemeenschappen kunnen betekenen. Tijdens deze reis van acht dagen nodigen de christenen van Jeruzalem ons uit om te verkondigen en getuigenis te geven dat eenheid – in zijn volledige betekenis van trouw aan de leer van de apostelen en de gemeenschap, aan het breken van het brood en het gebed – ons samen in staat zal stellen om het kwade te overwinnen, niet alleen in Jeruzalem, maar overal in de wereld.

De Bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling