Inspireren in Zeeland

Inspirerend en verruimend!

Het abdijplein in Middelburg was zaterdag middelpunt van kerkelijk Zeeland.
Zaterdag 25 september werd voor het eerst de Kerkendag Zeeland gehouden. Een verslag vanuit Schouwen.
 
‘Inspirerend en motiverend’, noemt ds. Maarten Diepenbroek het.
Hij is predikant in Burgh. ‘Het belangrijkste van een dag als deze is dat je andere mensen ontmoet. En dat je merkt dat je met zijn allen met dezelfde dingen bezig bent. Bezoekers vertellen elkaar waar ze mee bezig zijn. Daar gaat bemoediging vanuit.’

De bezoekers van de kerkendag kwamen vooral uit Middelburg en omgeving. Diepenbroek is de enige vertegenwoordiger van ‘zijn’ kerk. Ds. Piter Goodijk daarentegen vertrok vanuit Renesse met in totaal 9 man naar Middelburg. In zijn gemeente was flink geoefend op het Kerkendaglied. Samen met leden van  andere gemeenten en parochies klonk het lied als een klok in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Er was ook aandacht voor jongeren in een aparte viering. Hierdoor kwam het voor de genoemde predikanten wel wat apart te staan van de rest. Wellicht een gemiste kans?

Een gezicht naar buiten toe zijn. Dat is een van de doelstellingen van de Kerkendag. Diepenbroek en Goodijk hebben de indruk dat het voor deze eerste keer vooral een gezicht naar elkaar was. Met het presenteren van elkaars ideeën en activiteiten is men een voorbeeld voor elkaar.  

Dat Zeeland nog veel biedt aan kerkelijke activiteiten was in elk geval te merken. Zo was er vanuit Renesse een kraam met als thema ‘Het verscheurde land Israël’. Dit naar aanleiding van een Palestijnse reiservaring van de kerkenraad. Daarnaast was er speciale aandacht voor de musicals die jaarlijks in de gemeente van ds. Goodijk georganiseerd worden.
Ds. Diepenbroek vertegenwoordigde ‘Windkracht 8’, een missionair samenwerkingsverband van 7 kerken in de Westhoek. ‘Wij vormen een denktank, eigenlijk een kerkendag in het klein. We houden elkaar op de hoogte, scherpen elkaar aan en doen samen ideeën op. Bijvoorbeeld in de activiteiten voor toeristen.’ Dat dit werkt bleek zaterdag. Al pratend kwam het idee een vlag te ontwerpen voor de deelnemende kerken. ‘Om jezelf te presenteren. De lokale radio weet ons al te vinden. Is er iets met de kerken? Dan bel je iemand van Windkracht 8.’

De markt op het Abdijplein had in elk geval niet te klagen over bezoekersaantallen. Diversiteit van het aanbod leverde ook mooie dingen op. Zo was er bijvoorbeeld informatie van de Stichting Zeeuws Instituut voor Zorg, Welzijn& Cultuur. Deze stichting brengt ‘sociaal Zeeland’ in kaart. Hoe burgerlijke gemeenten bezig zijn met sociaal welzijn en zorg is interessant voor kerken. De kerk kan bijvoorbeeld aanbieden een maatschappelijke stage van scholieren te faciliteren. Diepenbroek noemt dat een mooi voorbeeld van kruisbestuiving tussen maatschappelijke organisaties en de kerken.

Het eigene van de Zeeuwse sfeer kwam in elk geval in het speciaal voor deze dag gecomponeerde lied. ‘Zee, land, wolken boven water, zie hoe ver de hemel gaat. God heeft elk het licht gegeven. Deel verlangend van het leven dat in ’s hemelsNAAM bestaat.’

Wilt u reacties zien van bezoekers van de Kerkendag? Kijk in het gastenboek op www.kerkendagzeeland.nl
Meer weten over de kerken op de Kop van Schouwen? Kijk op www.windkracht-8.nl
Foto’s: Impressie van het Abdijplein, afkomstig van de kerkendagwebsite;  Maarten Diepenbroek, predikant te Burgh.