Vervolg op Doorn

De vervolgconferentie op de in 2009 in Doorn gehouden racisme-conferentie wordt georganiseerd van 26 tot en met 29 augustus in Cleveland. De vraag hoe kerken reageren op racisme hedentendage staat centraal. Vanuit Nederland is onder meer Geesje Werkman van Kerk in Actie aanwezig bij de conferentie.

De strijd tegen racisme is vanaf het begin een belangrijk item geweest voor de oecumenische beweging. Daarin wordt verwezen naar de strijd  om burgerrechten in de Verenigde Staten en de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika. Het Programm To Combat Racism staat voor de taak om nu ook een gezamenlijk front te houden inzake de rol die kerken moeten spelen tegen nieuwe, soms verfijnde vormen van racisme. Er zijn mensen in de kerk die menen dat het racisme in zijn ergste vorm is overwonnen. Velen wijzen er echter op dat het racisme zich opnieuw manifesteert in vormen van discriminatie en uitsluiting.

Spanningen worden versterkt door grootschalige migratie, economische factoren en gemeenschappen die gemarginaliseerd worden. Een persverklaring van de PCR noemt daarin met name de 250 miljoen Dalits in Zuid-Azië. In de voorbereidingen en in de conferentie die vorig jaar in Doorn werd gehouden noemde men onder meer ook de Palestijnen, de Roma’s en islamitische minderheden in West-Europa.

Racisme daagt ons uit de menselijke waardigheid te zoeken en te streven naar sociale gerechtigheid en naar het vieren van de diversiteit’, zei ds. dr. Deenabandhu Manchala, verantwoordelijk voor het programma van ‘Gerechtigheid en Inclusieve gemeenschappen’ van de Wereldraad van Kerken; tevens één van de organisatoren van de conferentie.  

De conferentie in Cleveland kent twee focuspunten, aldus Manchala. Ten eerste gaat het over de theologische basis voor kerken om zich in te zetten voor de strijd tegen racisme en discriminatie. Het gaat dan om de vraag waarom kerken zich met racisme moeten bezighouden en wat men als kerk verliest als men het laat afweten op dit punt.

In de tweede plaats gaat het om de vraag naar rechtvaardige vrede vanuit het perspectief van hen die strijden tegen racisme en het kastenstelsel. Deze reflectie draagt bij aan de bijstelling van het document ‘Just Peace’ van de Wereldrraad, waar ook de Nederlandse Raad van Kerken een reflecterende bijdrage over heeft gemaakt. Het document staat centraal bij de Internationale oecumenische vredesconferentie in Kingston, Jamaica, mei 2011.

Foto: Koningin Beatrix woonde in 2009 de slotviering bij in Doorn vorig jaar, op de foto staat Manchala links van haar, rechts de voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland Henk van Hout.