Samenwerking in duurzaamheid

Met voorzichtige trots laat Kerk in Actie zien wat er in 2009 gebeurd en bereikt is.

Waarom de trots? Omdat het werk ondanks de crisis kon worden voortgezet en zelfs uitgebreid. Voor dit resultaat mag de organisatie met recht dankbaar zijn, zoals in het voorwoord staat.

Twee ontwikkelingen vallen op in het jaarverslag. Eerst de groeiende aandacht voor duurzaamheid. Een ontwikkeling die heel breed, ook in politiek en samenleving is te merken. De verschillende projecten van Kerk in Actie laten zien dat deze inzet

op eigen wijze wordt ingevuld. Bijvoorbeeld het kennismaken met elkaars ideeën over duurzaamheid en het delen van initiatief. Een klein voorbeeld hiervan is het luiden van de klokken door vele kerken in Nederland voorafgaand aan de klimaattop in Kopenhagen. Op deze wijze wordt gezamenlijke betrokkenheid gecreëerd.

Dat is ook meteen de tweede ontwikkeling die oplicht. Samenwerking. Een voorbeeld: Het organiseren van een partnerconferentie met kerken uit Indonesië blijkt versterkend te werken; een motor voor meer initiatief. Niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. Kerk in Actie komt bijna handen te kort als het gaat om het contact met gemeenten. De achterban is geïnteresseerd in de projecten die er zijn.

 

Ook de interesse van jongeren en jongvolwassenen wordt gewekt in de projecten van Togetthere waarbij internationale contacten en projecten tot stand komen. De kennismaking met het werk van Kerk in Actie heeft dezelfde werking; er ontstaat meer begrip en meer samenwerking. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat er contact gezocht wordt met het buitenland. Juist de samenwerking dichtbij, met buurgemeenten en plaatselijke organisaties levert projecten op die de moeite waard zijn. Een mooie ontwikkeling die laat zien dat mensen zich met elkaar verbonden weten en daar ook handen en voeten aan geven.

 

De Raad van Kerken kreeg het jaarverslag van KerkinActie aangeboden via lidkerk PKN. Voor meer info: www.kerkinactie.nl