Leger op koers

Welke kerk kan zeggen dat ieder gemeentelid gemiddeld zes personen professionele hulp heeft helpen bieden? Het Leger des Heils kan bij deze vraag de vinger opsteken. Het jaarverslag over 2009 meldt dat er in 2009 ruim 38.566 mensen professioneel hulp is geboden, terwijl het totaal aantal betrokken mensen 6205 mensen bedraagt.

Het Leger des Heils heeft een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd. Dat heeft in financieel opzicht tot een positief resultaat geleid van 5,9 miljoen euro. Er is tevens een ingrijpende strategieherziening voorzien. ‘De geloofsbeleving wil zich vooral richten op activiteiten op het gebied van zingeving voor mensen buiten de kerk, en de strijd tegen eenzaamheid’, aldus het jaarverslag. ‘Zij koerst daarbij op minstens vijftig groeiende en bloeiende korpsen die een ontmoetingsplek vormen van gelovigen en niet-gelovigen. Met open deuren en activiteiten die inspelen op de behoeften van de directe omgeving, hoop het Leger zo veel mogelijk de liefde van Jezus te laten zien.

Foto op het omslag van het jaarverslag