Campagne ondernemers

‘Oikocredit gelooft in de kracht van klein gehouden, arme mensen. Oikocredit geeft ze krediet, letterlijk en figuurlijk. Via het lenen van geld en terugbetalen ontstaat er een partnerschap, een soort verbond. Er ontstaat een relatie gebaseerd op gelijkwaardigheid’.

Die tekst is als onderbouwing opgenomen in het actiepakket van Oikocredit ‘Geloven in het kleine’. Dit pakket bevat allerlei onderdelen om in het najaar van 2010 van september tot december een campagne te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld via een kerkdienst, een overweging, een bijzondere collecte, artikelen in een kerk- of parochieblad.

Oikocredit is 35 jaar geleden gestart als een initiatief van een handjevol mensen dat opriep om financiële reserves in te zetten voor ontwikkeling en is uitgegroeid tot een coöperatieve organisatie die mensen met en mensen zonder geld overal ter wereld met elkaar verbindt. De Raad van Kerken in Nederland was vanaf het begin bij het idee betrokken en levert nog steeds namen van mensen om in het bestuur te participeren. Oikocredit bereikt via de microfinancieringsinstelling inmiddels 17,5 miljoen mensen en hun gezinnen. Oikocredit is op 4 november 1975 gestart met 5 miljoen dollar en heeft eind maart 2010 een aandelenkapitaal van ruim 425 miljoen euro.

Pauline Ebing, verenigingscoördinator, schrijft bij het pakket: ‘Via deze campagne willen wij vooral individuele kerkleden betrekken bij Oikocredit Nederland en motiveren om lid te worden of deel te nemen in het Oikocredit Nederland Fonds’.

In het pakket zijn suggesties opgenomen voor de liturgie, voor de kindernevendienst en enkele preekschetsen bij onder meer Matteüs 22: 1 – 14 en Micha 6: 1 – 8.

Foto: ondernemende vrouwen in Tamil Nadu