Oecumene onzichtbaar

Mensen spreken minder enthousiast over oecumene. Die indruk heeft de lutherse afgevaardigde ds. Detlef Bohlken overgehouden aan de tweede oecumenische Kirchentag in Duitsland (München). Hij schrijft er over in Elkwartaal, het periodiek van de lutheranen in Nederland.

Bohlken schrijft: ‘De wil en inzet om oecumenische stappen te zetten was er helaas niet. Er werd op ‘veilig’ gespeeld: geen gezamenlijke vieringen van het Heilig Avondmaal, confessioneel gescheiden diensten op Hemelvaartsdag en een orthodoxe vesperviering. Het leek er meer op dat het oecumenische gesprek uit de weg werd gegaan’.

Bohlken ziet een verschuiving van kerkelijke verdiepingen naar meer maatschappelijke betrokkenheid. ‘Maatschappelijke betrokkenheid is steeds weer een hoofdthema van de Kirchentag’. Hij zegt verder: ‘Belangstelling voor ontmoeting was er, dat is duidelijk. De oecumenische problemen van kerkleiders leven echter nauwelijks. Of er een vervolg zal komen is zeer de vraag. Terwijl de hoofdvragen van de oecumene in de verste verte niet opgelost zijn en de kerken de laatste jaren verder van elkaar zijn geraakt, hebben er mensen behoefte aan ontmoeting, aan een gesprek over maatschappelijke en geloofsvragen, aan beleving van hun eigen spiritualiteit en vooral aan plezier’.

Foto van Nina Hagen, onverwachtse verschijning bij de Kirchentag