Verkiezing Palestijn

De Lutherse Wereldfederatie heeft de Palestijnse bisschop dr. Munib Younan als nieuwe voorzitter gekozen. Tijdens de Europese Kerkenconferentie vorig jaar in Lyon hield Younan een gepassioneerd pleidooi voor de Palestijnse christenen, waarvan de Raad van Kerken in Nederland opnamen heeft gemaakt (klik hier).

Dr. Munib Younan is bisschop van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Jordanië en het Heilige Land. Hij kreeg in Stuttgart tijdens de assemblee op 24 juli 2010 300 stemmen, 23 mensen stemden tegen en 37 onthielden zich van een keus. Er waren geen andere kandidaten genomineerd.

In een reactie op zijn verkiezing citeerde Munib Younan de Burmese vredesactiviste Aung San Suu Kyi die zei: ‘Alstublieft gebruik uw vrijheid om de onze te promoten’. Het is aannemelijk dat Munib Younan zich in zijn nieuwe functie zal blijven inzetten voor verbetering van de situatie in Palestina. De scheidende president bisschop Mark Hanson uit de Verenigde Staten, die de functie sinds 2003 uitoefende, zei daarover: ‘Dit is een testament vanuit de Lutherse Wereldfederatie om een volk te begeleiden dat onder bezetting moet leven’.

Younan heeft zich destijds onder meer verdienstelijk gemaakt door het vertalen van de Augsburgse Confessiee in het Arabisch. Hij was al vice-president van de LWF en president van de Gemeenschap van Evangelische Kerken in het Midden-Oosten. Met drie patriarchen en negen andere bisschoppen was hij actief in het Internationaal Christelijk Comité in Jeruzalem. Younan werd in 1976 gewijd, hij studeerde onder meer in Chicago en kreeg een eredoctoraat van het Wartburg College in Waverly, Iowa. Younan is 59 jaar oud.

De assemblee koos ook nieuwe leden voor de raad, het orgaan dat tussen de assemblees door de LWF bestuurt; vrouwen zijn daarin in de meerderheid; 26 vrouwen en 22 mannen nemen zitting in de raad, onder wie Daniëlle Leker, namens de Protestantse Kerk. Daniëlle is 25 jaar en versterkt daarmee de inbreng van jongvolwassenen in het bestuurlijke orgaan.

Foto bisschop Munib Younan

Bisschop Munib Younan heeft vele interviews gegeven, klik hier voor een ander interview.