Rol als normentrepreneur

Het oude idee van Nederland als koopman en dominee is achterhaald. Alhoewel? Kerken, de Raad inclusief, brengen relatief veel normatieve berichten naar buiten. En IKV Pax Christi heeft er ook een handje van. Volgens de vredesbeweging is er voor Nederland wereldwijd een rol weggelegd als ‘normentrepreneur’. De vraag die opkomt, is onwillekeurig in hoeverre die rol wezenlijk verschilt van de oude belerende rol die Nederland wel eens is verweten.

IKV Pax Christi schrijft over de nieuwe taak voor Nederland in het jaarverslag 2009. Gesteld wordt dat de machtsverhoudingen in de wereld aan het verschuiven zijn. Nieuwe landen laten zich gelden als China, India, Brazilië en Rusland. Zij eisen hun eigen toegangen tot de hulpbronnen in de wereld. Klassieke instituten als de VN en de NAVO zijn niet zozeer de kanalen die de nieuwe grootmachten gebruiken. Nederland moet daar ook niet op mikken, maar nieuwe coalities smeden en zich er op richten het gedrag van anderen te veranderen. Zie daar kort de achtergrond van het entrepreneurschap van Nederland, het internationaal meedenken in normen en waarden.

IKV Pax Christi stelt in het jaarverslag dat de repressie in de wereld beduidend is toegenomen. Autoritaire regimes worden steeds repressiever. De agressie ontlaadt zich richting journalisten en burgeractivisten.

Naast repressieve staten blijken ook fragiele staten aandacht op te eisen. Ruim een miljard mensen in vijftig laden heeft met chronische onveiligheid te maken en met structurele armoede. Ongeveer 34 procent van de wereldbevolking moet met minder dan 1 dollar rondkomen.

De formatie van de vredesorganisatie nam verder toe van 50,7 fte in 2008 naar 58,0 fte in 2009.

Foto van het jaarverslag van IKV Pax Christi