Levering in augustus

Er komen veel bestellingen binnen bij het bureau van de Raad van Kerken van de brochure ‘Een nieuwe generatie over geloof en spiritualiteit’. Omdat het bureau in de zomermaand enige tijd gesloten is kan een deel van de bestellingen pas in de tweede helft van augustus geleverd worden.

De uitgave, die mede mogelijk is gemaakt dankzij subsidie van het SKAN-fonds, keert in de kerkelijke pers met regelmaat terug. Om een voorbeeld te geven hieronder iets van wat het Nederlands Dagblad naar voren bracht. 

Onder de noemer ‘jongvolwassenen willen authenticiteit’ schrijft het Nederlands Dagblad over de uitgave. Marrit Bassa, één van de ambassadeurs en huidig projectmedewerkster van de  Raad, komt uitvoerig aan het woord. Ze is lid van de protestantse Jacobigemeente in Utrecht. ‘We willen serieus genomen worden’, vertelt ze, ‘als we de ruimte niet krijgen, ontstaat er vaak een houding van: laat dan maar, in de kerk krijg je toch niets veranderd’. Jongvolwassenen zouden volgens Bassa eerder een taak op zich nemen als die taak meer op maat gemaakt is en goed bij hen past.

Ze pleit verder voor kortere perioden van commitment. En ze geeft in overweging om nog meer het kerkelijk jargon te laten rusten. ‘Als termen als genade en rechtvaardiging niet worden uitgelegd, kunnen ze op jonge mensen die nieuw zijn vervreemdend werken’. Ze stelt dan ook voor dat iemand tijdens de dienst zo’n begrip in eigen woorden uitlegt. Dat komt ook de authenticiteit ten goede.

Bassa is opgegroeid in een generatie met nieuwe media. Daardoor is het eenvoudiger om over kerkmuren heen te kijken. ‘Daardoor is onze beleving van spiritualiteit anders dan bij oudere generaties. Via de netwerksite Facebook ben ik in contact gekomen met mensen uit Uganda en Indonesië. Ik hoor van hen hoe zij Gods hand zien in hun leven. Die ervaringen delen we met elkaar’. Ze zou het mooi vinden als er voor dergelijke verhalen ook meer ruimte in de kerkdienst ontstaat.

Mensen kunnen de uitgave ondertussen gewoon bestellen. De uitgave kost 4,50 euro per exemplaar inclusief verzendkosten.

Foto: Marrit Bassa