Vreemdelingen in Nederland

Jaarlijks worden acht- tot tienduizend vreemdelingen gedetineerd. Ondanks het feit dat deze vreemdelingen niet vastzitten voor enig strafbaar feit, zijn ze onderworpen aan een strafrechtelijk regime. Ze verblijven gemiddeld 16 tot 21 uur per dag op cel. In tegenstelling tot strafrechtelijk gedetineerden hebben ze geen recht op arbeid en onderwijs, noch op incidenteel verlof bij overlijden van een familielid.

De voorzitter van de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken heeft deze informatie doorgegeven naar de redactie van de website. De projectgroep maakt zich sterk voor dezelfde doelgroep als waar Amnesty over schrijft. In juni 2008 publiceerde Amnesty International het kritische rapport ‘The Netherlands: The detention of Irregular Migrants and Asylum-Seekers’. De staatssecretaris van Justitie onderschreef Amnesty’s standpunt dat vreemdelingendetentie alleen in het uiterste geval mag worden gebruikt. Maar de praktijk is nog steeds anders.

Daarom zal Amnesty dit najaar een oproep doen aan de regering om vreemdelingendetentie sterk in te perken en het regime aanmerkelijk te verbeteren. We vragen voor deze oproep de steun van kerken, vakbonden, medische organisaties, wetenschappers, gemeentebesturen, opiniemakers en iedereen die onze zorgen over vreemdelingendetentie deelt.

1          Pas vreemdelingendetentie alleen toe als het niet anders kan en alle minder ingrijpende mogelijkheden zijn uitgeput. Zorg voor alternatieven; deze zijn vaak even doelmatig en minder schadelijk.

2          Als vreemdelingendetentie onvermijdelijk is, zorg dan voor een gepast en humaan regime dat de mensenrechten respecteert en vreemdelingen niet verder in hun vrijheid beperkt dan strikt noodzakelijk.

Daarnaast willen we gedetineerden groetenkaarten sturen om hen te laten weten dat we van hun bestaan op de hoogte zijn, om hen een hart onder de riem te steken. U kunt uw kaart naar Amnesty International sturen ( Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam). Voor meer informatie over de oproep en de kaartenactie, zie: www.amnesty.nl/vreemdelingendetentie

Illustratie Amnesty