Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 2011

 (Brochure, kaart en poster zijn beschikbaar en kunnen worden besteld bij voorkeur via het bestelformulier.)

Bekijk de poster / kaart / omslag brochure (pdf)

Om te downloaden: poster van de Raad met logo van de Evangelische Alliantie

Om te downloaden: poster van de Evangelische Alliantie met logo van de Raad


Thema Week van Gebed 2011: ‘Trouw en toegewijd’ 

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2011 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema ‘Trouw & Toegewijd’ verwoordt heel kernachtig de houding die de christelijke gemeenschap nastreeft. De gebedsweek van beide organisaties vindt in 2011 plaats van 16 tot 23 januari. Honderdduizenden christenen nemen hier deel aan. 

Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Handelingen 2: 42 waar staat: ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’. In dit bijbelvers worden vier belangrijke kenmerken genoemd van een missionaire gemeente: trouw aan het woord en aan elkaar, het breken van het brood en toewijding aan gebed. Gebed is niet alleen een ‘spirituele ervaring met God’, het is ook een kwestie van toewijding en volharding. Dat was de kracht en het geheim van de vroege kerk. Dit bijbelgedeelte is aangedragen door een groep Palestijnse christenen.

Het gemeenschappelijke thema maakt het voor gemeenten, parochies en gebedsgroepen op lokaal niveau makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven. De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie ontwikkelen beide materiaal voor de gebedsweek dat geschikt is voor de eigen achterban. Die toerustingsmaterialen verschijnen in het najaar.

De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een Week van gebed voor de eenheid van de christenen. In evangelische kringen bestaat al ruim 160 jaar een traditie om het nieuwe jaar met de Week van Gebed in Gods hand te leggen.

beeld: Henk Pietersma. Meer werk is te zien op zijn website.