Afscheid in kader liturgie

Een analyse over jongvolwassenen in de liturgie. Dat is het laatste document dat Ko Schuurmans, pastor van het bisdom Haarlem-Amsterdam, op tafel heeft gelegd bij de projectgroep Vieren van de Raad van Kerken. Hij heeft afscheid genomen op woensdag 26 mei.

Ko Schuurmans is een ‘gehoorzaam gelovige’ van de Rooms-Katholieke Kerk. Zo typeerde voorzitter ds. Gert Landman, de afscheid nemende pastor. Hij is geïnspireerd door de liturgische mogelijkheden van Vaticanum II en heeft zich steeds ingezet om die inzichten goed te benutten binnen de kerk. Schuurmans is in 2002 lid geworden van de projectgroep als opvolger van Evert de Jong. De Rooms-Katholieke Kerk zal worden gevraagd weer een nieuwe afgevaardigde naar de projectgroep te laten komen.

Tijdens de laatste vergadering van Schuurmans ging het uitvoerig over een nota van zijn hand over de plaats van jongeren en jongvolwassenen in de liturgie. De nota leidt tot circa tien aanbevelingen die komende maanden verder besproken zullen worden met onder meer ambassadeurs en moderamen.

‘Ik vraag me af of de liturgie wel het kernmoment is voor communicatie met adolescenten’, zei één van de projectgroepleden tijdens de bespreking. ‘Nog belangrijker is dat ze ook buiten de liturgie om ontmoetingsplekken hebben; en dan zie je soms dat ze als groep besluiten om ook deel te nemen aan de liturgie’. Bij de aanbevelingen die Schuurmans noteerde staat dat men de vraag moet stellen of het gangbare moment van samenkomen (zondagmorgen rond een uur of tien) wel voldoende aansluit bij de belevingswereld van de jongeren.

Tijdens de vergadering werd gememoreerd dat een ander lid, Jan Scheele, op 5 juni in een feestelijke vesper mag gedenken dat hij 60 jaar geleden begon als organist. Jan Scheele speelt in vrijwel alle kerken in West Zeeuws-Vlaanderen. Kern van de vesper is psalm 22: 4: ‘U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont’. Gevraagd naar zijn favoriete muziek, noemt Jan Scheele cantate 147 van J.S. Bach. De vesper wordt gehouden in de protestantse kerk van Oostburg om 15.30 uur.

 

Foto:
Ko Schuurman (boven)
Jan Scheele (onder)