Veelkleurige viering op tv

Beelden van de multiculturele polderviering zijn terug te vinden op het internet. De viering van zoals deze afgelopen zaterdag werd gehouden op ‘Opwekking’ is gefilmd door de EO voor het tv-programma ‘Door de wereld’. Diezelfde avond werd het programma uitgezonden. Het programma is terug te zien op  http://www.eo.nl/doordewereld. Door bij ‘Multiculturele Opwekking’ op ‘bekijk video’ te klikken, wordt de aflevering gestart. Voor degene die niet kan wachten: het gedeelte over de viering begint na ruim 6 minuten. 

De multiculturele viering werd gehouden in de polder bij Biddinghuizen. Een unieke gebeurtenis en de tot nu toe grootste presentatie van de migrantenkerken in Nederland. Samen met verschillende kerkelijke koepelorganisaties liet SKIN haar gezicht zien. Voor de Raad van Kerken was Roel Bosch vertegenwoordigd als liturg in de viering.

Hij gaf later de eerste exemplaren van de uitgave ‘Geef elkaar een gezicht’ aan aftredend minister André Rouvoet. De uitgave bestaat uit beelden en teksten van gelovigen uit Nederland, vanuit verschillende culturen en achtergronden. Deze mensen zijn met elkaar in gesprek gebracht om elkaar een gezicht te geven. Met dit project wil de Raad van Kerken laten zien hoe veelkleurig de gezichten binnen gelovig Nederland zijn.