Migrant voert boventoon

Het was vooral het gezicht van de migranten wat centraal stond bij de multiculturele viering bij Opwekking op 22 mei; de naam Raad van Kerken speelde daarbij een dienende rol. De organisatie van Veelkleurig Getuigen, waar de Raad van Kerken in meedeed, had dan ook bewust de nieuwe Nederlander naar voren geschoven.

De muziek viel het meest op, hoewel het genre klassieker was dan menigeen van de naar schatting 8000 toeschouwers had vermoed. Het voor de gelegenheid samengestelde SKIN-koor kwam in processiegang binnen. Op het podium had een kleine band plaatsgenomen. Het slagwerk zette een duidelijk ritme. Met het joodse lied ‘Hineh matov umanajiem’ zette de viering in. 

Allerlei symbolen appelleerden aan de vrijmoedigheid en de veelkleurigheid van het publiek. Enkele danseressen voerden mimiek in tijdens de lezing uit Joël. Het publiek werd uitgenodigd mee te doen; en dat gaf enerzijds een zenuwachtige lach, anderzijds het besef dat de gebaren de woorden onderstreepten; of het nu ging om het in de tekst genoemde ‘de jongeling’, of ‘het profeteren’. De organisatie had linten uitgedeeld aan het begin van de viering. Die mochten halverwege de dienst feestelijk worden gewapperd om de veelkleurigheid te onderstrepen. De voorganger Tom Marfo uit Amsterdam verzorgde de prediking. Hij gaf iedere zin de krachtige zweepslag mee als was het een zwieper van de Geest. Een vertaler bracht de Engelse tekst terug naar Nederlandse proporties.

Dr. Roel Bosch, de liturg vanuit de Raad van  Kerken in de viering, gaf in het tweede deel de eerste exemplaren van de uitgave ‘Geef elkaar een gezicht’ aan aftredend minister André Rouvoet. Te horen aan het applaus dat hem ten deel viel, was de achterban van hem goed vertegenwoordigd in de grote tent, waar de zwaluwen in de nok heen en weer zwierden.

Voorafgaand en volgend op de viering konden de bezoekers terecht in de tent van ‘Veelkleurig Getuigen’, waar coördinator van het evenement Bert de Jong een hapje en drankje liet serveren. Er stonden grote borden met de geschiedenis van de zending sinds 1910 in Edinburgh de eerste oecumenische zendingsconferentie plaatsvond.

 

Foto;s
Skinkoor

Er worden extra voorraden aangereden
Gezellige drukte in tent ‘Veelkleurig getuigen’
Fietsen voor de nazorgtent