Bodyscan op oecumene

In hoeverre is de bestaande infrastructuur van de Raad van Kerken representatief voor de ontwikkelingen in maatschappelijk en kerkelijk Nederland? Het was één van de kritische vragen die bij de ambassadeurs van de Raad van Kerken aan de orde kwam op 6 april tijdens een werkbespreking.

Een groep van zeven ambassadeurs geeft in 2010 / 2011 gezicht aan de oecumenische fellowship van kerken. Naast de representatieve taak houden de jongvolwassenen zich bezig met vragen van vernieuwing van de oecumenische samenwerking. Eén en ander moet resulteren in een notitie die over een klein jaar in de Raad wordt besproken. Zover is het nog niet. De jongvolwassenen maakten de zesde april nader kennis met elkaar en met de infrastructuur van de Raad.

De groep bestaat uit zeven mensen, onder wie inmiddels ook het Leger des Heils is vertegenwoordigd in de persoon van Talitha van der Hoek. Zij is bijna 22 jaar, komt uit Den Haag en werkt in de kinderzorg. Zij is één van de jongvolwassenen die het doopzeel kenbaar maakte aan de anderen. Zoals verschillende van de ambassadeurs vertelde ze dat ze ‘met de kinderwagen haar kerk is binnengereden’. Een uitdrukking waar verschillende ambassadeurs zich in herkenden.

Verder is de groep zeer verschillend samengesteld. Er zijn mensen die op volwassen leeftijd een eigen geloofsbelijdenis opstelden, zoals de remonstrantse en de doopsgezinde vertegenwoordiger. Er zijn jongvolwassenen die leunen op de woordtraditie, zoals de vertegenwoordigers van de PKN en de Evangelische Broedergemeente. Er is een kapelaan die spirituele en pastorale verantwoordelijkheid draagt in de eigen kerk. Kortom: een groep waarvan de leden elkaar veel te vertellen hebben.

De ambassadeurs voeren ook een soort bodyscan uit op de infrastructuur van de Raad van Kerken. Er zijn allerlei elementen die al bij eerste analyse boven komen. Zoals de vaststelling dat de Raad zich vooral richt op de gemarginaliseerde groepen; op zich niets mis mee, maar tegelijk stelt het vragen bij de brede herkenbaarheid van het werk. De ambassadeurs spraken verder over mogelijkheden met andere godsdiensten samen te bidden. Een andere analyserende vraag ging over de huidige contacten met het maatschappelijk middenveld, waar de Raad diverse lijnen heeft uitstaan. In hoeverre, zo vroeg men zich af, leveren dergelijke contacten representatieve doorkijkjes voor het maatschappelijk leven en de spiritualiteit van mensen?

Het is aan de groep om daarop een antwoord te geven en om met eventuele varianten te komen. De planning is dat er eind 2010, begin 2011 een notitie op tafel ligt.

Foto’s:
Een deel van de ambassadeurs met v.l.n.r. Max van der Wiel, Leonie van Staveren, Maaike de Reuver, Gerrit Visser en David Simon Reeb.
Onder: Talitha van der Hoek.