Voorbereiding Taizé

De gemeenschap van Taizé heeft gastgezinnen nodig voor jongeren die de 33ste Europese jongerenontmoeting bezoeken in Rotterdam, van 28 december 2010 tot en met 1 januari 2011. De gemeenschap heeft dat in een bericht aan de Raad van Kerken laten weten.

Er zijn ruim 200 kerkgemeenschappen nodig in en rond de stad Rotterdam om de jongeren te ontvangen in gastgezinnen. Kerken van alle richtingen worden uitgedaagd om deel te nemen aan de ontvangst van deze jonge mensen. Ter voorbereiding op de ontmoeting zal een aantal broeders naar Nederland komen. In de periode 18-29 april beleggen ze aan het eind van de dag diverse ontmoetingen en vieringen in de regio van de Maasstad. De bijeenkomsten om 16.30 uur zijn bedoeld voor wie met jongeren werkt en optrekt. In het bijzonder worden jeugdwerkprofessionals, jeugdwerkvrijwilligers, predikanten, pastores, kerkenraadsleden en andere belangstellenden uitgenodigd. Vanaf het eten zijn ook anderen welkom. De Europese ontmoeting in Rotterdam is immers vooral een ontmoeting voor en door jongeren! De gebedsviering en de ontmoeting daarna is open voor iedereen. Als je voor het eten komt, meld je dan even aan bij de desbetreffende contactpersoon.

Bijeenkomsten

De volgende ontmoetingen staan gepland:
18 april
Bijeenkomst 16.30
Gebed 19.30 uur
Breda, St. Antoniuskathedraal Jansstraat 8,
Contact: Linda van Mook, taizeinbreda@hotmail.com

19 april
Bijeenkomst 16.30
Gebed 19.00 uur
Spijkenisse, de Dorsvloer, Zomerakker 415
Contact: Anneke Klavers, taize@dorsvloer.nl

21 april
Bijeenkomst 16.30
Gebed 19.00 uur
Capelle ad IJssel, Morgensterkerk, Spoorlaan 2
Contact: Marloes Meijer, marloes.meijer@demorgenster.com

22 april
Bijeenkomst 16.30
Gebed 19.00 uur
Rotterdam-Noord, Oranjekerk, Rozenlaan 20
Contact: Anton Stapelkamp taize@pkn-oranjekerk.nl

23 april
Bijeenkomst 16.30
Gebed 19.00 uur
Rijswijk, Benedictus en Bernadettekerk, Sir Winston Churchilllaan 372
Contact: Lex van Deelen, ajvandeelen@hetnet.nl

24 april
Bijeenkomst 16.30
Gebed 19.00 uur
Delft, H. Franciscus en Clara, Raamstraat 78
Contact: Huub Spaan, huubspaan@sion-parochies.nl

26 april
Bijeenkomst 16.30
Gebed 19.00 uur
Den Haag, Antonius-Abtkerk, Scheveningseweg 235
Contact: John Batist, j.batist@parochie-antonius-abt.nl

Gouda, De Veste, Ridder van Catsweg 300
Contact: Bart Krist, bart_krist@hotmail.com

27 april
Bijeenkomst 16.30
Gebed 19.00 uur
Rotterdam-Centrum, Steigerkerk, Hang 18
Contact: Rob Lijesen, rob.lijesen@live.nl

28 april
Bijeenkomst 16.30
Gebed 19.00 uur
Rotterdam-Zuid, Emmausgangerskerk, Reyerdijk 67
Contact: Rob Lijesen, rob.lijesen@live.nl

29 april
Bijeenkomst 16.30
Gebed 19.00 uur
Dordrecht, Mariakerk, Burg. de Raadtsingel 45
Contact: Gaby Vermeulen, gaby.vermeulen@online.nl

Taizé

Taizé is een internationale oecumenische gemeenschap van ongeveer 100 broeders. In 1940 opgericht met als missie de kerken en volkeren van Europa te verzoenen. Sinds de jaren ’60- bezoeken jongeren de gemeenschap voor een ontmoeting met elkaar en bezinning op hun leven. Ieder jaar bezoeken 100.000 jongeren Taizé in Bourgondië, waarvan enkele duizenden uit Nederland. Taizé is ook bekend geworden door haar eigen liturgie en liederen waarin elementen van verschillende kerkelijke tradities verweven zijn. De liederen bestaan grotendeels uit vrijwel letterlijke citaten uit de Bijbel. Bij de gebedsvieringen wordt ook niet gepreekt maar is er veel ruimte voor bezinning; elke viering kent een stilte van 10 minuten. Voor meer info zie de meertalige website www.taize.fr/nl en ook www.taizeinnederland.nl