Vlissingen start Pinksterketen

Pinksteren is bij uitstek een feest van christelijke eenheid en verbondenheid. In Zeeland spelen de kerken daar op in met het organiseren van een zogenaamde Pinksterketen. De Raad van Kerken Vlissingen is initiatiefnemer. De bedoeling van de Pinksterketen is het bevorderen van de verbondenheid, het begrip en het respect tussen de kerken.

De start van de Pinksterketen vindt plaats tijdens de Paaswake in de Onze Lieve Vrouwe Kerk in Vlissingen op zaterdagavond 3 april om negen uur ‘s avonds. De paaskaars van de Raad van Kerken wordt dan gezegend en aangestoken aan de grote paaskaars. Volgens afspraak wordt daarna de kaars van de ene naar de andere kerk gebracht.

Tijdens de dienst wordt deze paaskaars brandend naar binnen gebracht door één of twee vertegenwoordigers van de kerk, waar de kaars de zondag, zaterdag of Hemelvaartsdag daarvoor was.

Dat binnenbrengen gebeurt aan het begin van de dienst, waarbij men zich aansluit bij de voorganger en ambtsdragers. De kaars wordt neergezet, vervolgens wordt door de brenger van de kaars een verklarende tekst uitgesproken, gevolgd door een gedicht of gebed. Zij  symboliseren hiermee het verlangen naar eenheid in de Geest tussen de kerken.

De Pinksterketen loopt komende weken langs de volgende kerken:
Zaterdag 3 april                   21.00 uur      RK Onze Lieve Vrouwekerk (Paaswake)
Zondag 4 april                     09.30 uur      PKN Oost-Souburg, Oranjeplein
Zondag 11 april                   10.30 uur      C.C.Z. , Voltaweg 3, Vlissingen
Zondag 18 april                   10.00 uur      Leger des Heils, Het Zwin 1, Middelburg
Zondag 25 april                   09.30 uur      PKN Open Hof, Vlissingen-Pauwenburg
Zondag 2 mei                      09.30 uur      PKN, Ritthem
Dinsdag 4 mei                     19.00 uur      Dodenherdenking OLV kerk
Zondag 9 mei                      11.00 uur      The Mission to Seafarers, Scheldepoort
Donderdag 13 mei              09.30 uur      PKN St. Jacobskerk, Vlissingen
Zondag 16 mei                    10.00  uur     G.K.P.M. , Burg. Stemerdinglaan, Oost-Souburg
Zaterdag 22 mei                  10.00 uur      Z-d  Adventisten, Adventkerk, Kerklaan West-Souburg
Zondag 23 mei                    09.30 uur      PKN Schaapskooi, Papegaaienburg West-Souburg

Foto: Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen