Justitie wil sneller

De wetgeving rond de asielprocedure zal sneller en zorgvuldiger worden en zal vervolgaanvragen voorkomen. Dat schrijft staatssecretaris Albayrak van Justitie in antwoord op een brief van de Raad waarin bezorgdheid wordt kenbaar gemaakt over het op staat terecht komen van groepen asielzoekers, en in het bijzonder kinderen.

De staatssecretaris schrijft in een brief gedateerd 19 februari dat de wetgeving halverwege 2010 zal zijn voltooid; op het moment van schrijven was overigens nog niet bekend dat de regeringscoalitie voor die tijd zou zijn open gebroken.

‘In het kader van de nieuwe asielprocedure zal na een afwijzing in het Aanmeldcentrum nog gedurende 4 weken opvang worden verleend’, aldus Albayrak. Het genoemde bezwaar van de Raad dat asielzoekers gedurende de behandeling van hun beroep daarmee op straat belanden, zal daarmee verleden tijd zijn.

De staatssecretaris wijst er verder op, dat de aanvaarde motie van het kamerlid Spekman tot gevolg heeft dat uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen worden die een verblijfvergunning aanvragen op medische gronden. De overheid wil daarmee voorkomen dat asielzoekers op straat terecht komen. Het is daarbij lastig om een volledig sluitende aanpak te realiseren, zegt Albayrak. ‘De overheid kan niet onbeperkt de verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen voldoen aan de wettelijke verplichting Nederland te verlaten, ook niet als er kinderen in het spel zijn’. Ze wijst er dan ook op dat ouders zelf eerstverantwoordelijk zijn voor hun kinderen, en dus ook voor de opvang.

Albayrak onderschrijft het belang om zoveel mogelijk te voorkomen dat asielzoekers op straat terecht komen. Op grond van de Vreemdelingenwet 2000 krijgen asielzoekers na een definitieve afwijzing van het asielverzoek nog een termijn van 28 dagen om hun vertrek zelfstandig te realiseren. Indien deze periode niet voldoende blijkt te zijn, bestaat er tevens de mogelijkheid om de vreemdeling nog voor een periode van maximaal 12 weken in een vrijheidsbeperkende locatie te plaatsen, waar verder aan het vertrek wordt gewerkt.

Voor de vragen van de Raad voorbereid door de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken, klik hier.