Broeders in april terug

Broeder Rob en broeder Sebastien hebben verschillende plaatsen in Nederland bezocht als voorbereiding op de grote Taizé-manifestatie die eind dit jaar in Rotterdam wordt gehouden. Op de foto een fragment van de bijeenkomst in Utrecht onlangs, waar een paar honderd jongeren tijdens de viering aanwezig waren. In april komen de broeders weer naar Nederland, waarbij ze zich concentreren op de regio-Rotterdam. 

De oecumenische gemeenschap Taizé komt in 2010 naar Rotterdam voor de jaarlijkse Europese samenkomst van jongvolwassenen. Naar schatting zo’n 25.000 tot 30.000 jongeren zullen tussen kerst en nieuwjaar de havenstad bezoeken. De jongerendagen bieden een unieke kans om de spiritualiteit van Taizé breder in Nederland bekendheid te geven. 

Informatiebijeenkomsten april

In april 2010 bezoeken de broeders Rotterdam en omstreken. Van 19-29 april is er dagelijks op een andere plek een ontmoeting met gebed.

19 april – Spijkenisse, De Dorsvloer
Bijeenkomst 16.30 en Gebed 19.00 uur
Contactpersoon: ds. Dick Sonneveld, daj.sonneveld@gmail.com

21 april – Capelle ad IJssel, Morgensterkerk
Bijeenkomst 16.30 en Gebed 19.00 uur
Contactpersoon: Marloes Meijer, marloes.meijer@demorgenster.com

22 april – Rotterdam-Noord, Oranjekerk
Bijeenkomst 16.30 en Gebed 19.00 uur
Contact: taize@pkn-oranjekerk.nl 

23 april – Rijswijk, Bernadettekerk
Bijeenkomst 16.30 en Gebed 19.00 uur

24 april – Delft, Raamstraatkerk
Bijeenkomst 16.30 en Gebed 19.00 uur

25 april – Gouda, …
Bijeenkomst 16.30 en Gebed 19.00 uur

26 april – Den Haag, Antonius-Abtkerk
Bijeenkomst 16.30 en Gebed 19.00 uur

27 april – Rotterdam-Centrum, Steigerkerk
Bijeenkomst 16.30 en Gebed 19.00 uur

28 april – Rotterdam-Zuid, Emmausgangerskerk
Bijeenkomst 16.30 en Gebed 19.00 uur

29 april – Dordrecht, Mariakerk
Bijeenkomst 16.30 en Gebed 19.00 uur

Voor meer informatie over de vieringen en over Taizé Rotterdam 2010 in het algemeen kunt u contact opnemen met Irene Versnel, (06) 2363 6355, taizeinnederland@live.nl.  

Inspiratie

Taizé organiseert al 32 jaar ontmoetingen tussen kerst en nieuwjaar voor jongvolwassenen (17 – 35 jaar) in grote steden in Europa. In 2008 vond de bijeenkomst plaats in Brussel, in 2009 was de ontmoeting in Poznan (Polen) en komend jaar dus in Rotterdam. De Raad van Kerken stuurde enkele jaren geleden al een uitnodiging. Enkele afzonderlijke kerken deden hetzelfde. De Taizé-gemeenschap haakt daar nu op in. Doel van de bijeenkomst in Rotterdam is inspiratie geven aan jonge mensen vanuit het christelijk geloof. De bijeenkomst vindt plaats van 28 december 2010 tot 1 januari 2011. 

Rotterdam

De eerste voorbereidingen voor Rotterdam zijn al zo’n jaar geleden begonnen. Er zijn afspraken gemaakt met Ahoy als ontmoetingscentrum en met RET en NS (openbaar vervoer). De Taizé-groep zoekt vanaf half september tot begin januari een leegstaand pand in Rotterdam om met zo’n 20 mensen de verdere voorbereidingen te treffen. Verder zoekt men vanaf die tijd zo’n 200 gemeenten die jongvolwassenen vanuit heel Europa willen opvangen in gastgezinnen. 

De jongvolwassenen krijgen ‘s ochtends een programma in de eigen kerkelijke gemeente aangeboden door de kerk georganiseerd (waarbij Taizé zorgt voor een handreiking). Gezocht wordt naar tekenen van hoop. Dat kunnen mensen zijn met een hoopvol verhaal of een bijzondere plaats. ‘s Middags gaan de jongeren massaal naar Ahoy, voor het algemene programma. Verder draaien er workshops. In Brussel waren er ongeveer dertig workshops. In Ahoy is geen kaartjescontrole, dus ook mensen uit den lande zijn welkom. Het leidende thema is: een pelgrimage van vertrouwen. 

De jongeren zijn op oudjaarsavond ook in de gastkerken. Van 23.00 uur tot 24.00 uur worden daar vredeswakes gehouden en aansluitend is er iets van een feestelijke bijeenkomst met inbreng vanuit eigen tradities. Een culturele ontmoeting. Er wordt nog gekeken of ook plaatsen uit de wijdere cirkel van Rotterdam kunnen participeren; vooralsnog ligt het accent op de regio-Zuid-Holland zuidwest (Rotterdam, Voorburg, Leiden in de buurt van de spoorlijn, Gouda etc.). 

Participatie

Voor het welslagen is participatie van de kerken essentieel. Zij zorgen voor gastgezinnen, programma’s in de ochtend, publiciteit onder eigen jongeren. De ervaring leert dat de ontmoeting niet alleen stimulerend is voor de gasten, maar ook voor de jongeren in de eigen gemeenten. Daarom is de publiciteit vooraf, het organiseren van de betrokkenheid en de follow-up na afloop van belang. De jongerenorganisaties van PKN (JOP) en RKK (Jong Katholiek) hebben al aangegeven het initiatief te steunen. 

Het is de bedoeling dat er op 18 april drie broeders veertien dagen naar Nederland komen om verder voorwerk te verrichten en draagvlak te creëren. Tegen half september komen er twintig kwartiermakers naar Rotterdam die de feitelijke voorbereiding uitwerken: gastgezinnen regelen, programma’s klaarmaken. Vanaf circa 26 december komen de jongvolwassenen op een centraal punt in Rotterdam aan; ze worden ontvangen in de eigen taal, krijgen een kaart voor het openbaar vervoer, en gaan naar de gastgezinnen. Van 28 december tot 1 januari zijn de feitelijke jongerendagen; de jongeren slapen in de gastgezinnen; draaien een ochtendprogramma in de gastgemeente; gaan tegen de middag naar Rotterdam Ahoy. 

Wat raden kunnen doen

Plaatselijke raden kunnen het initiatief ondersteunen door publiciteit te maken voor de jongerendagen. Ze kunnen suggesties doen voor een onderkomen van 20 kwartiermakers vanaf half september. En ze kunnen vanaf half september gastgezinnen en gastgemeenten aanreiken. 

De raden van kerken hopen en verwachten dat vele plaatselijke en regionale raden en kerken het initiatief zullen aangrijpen om in eigen gemeente en parochie meer naar voren te brengen over de Taizé-spiritualiteit om daarna met vele groepen richting Rotterdam te komen als de feitelijke jongerendagen worden gehouden. De doelgroep van jongvolwassenen sluit aan bij de beleidsprioriteit die de landelijke Raad van Kerken in Nederland al enige tijd aan dit segment geeft. 

Honderd broeders

Taizé is een broedergemeenschap met iets minder dan 100 broeders. Jaarlijks treden er enkele broeders toe. Er komen per jaar circa 100.000 jongeren naar de Franse plaats. Ze nemen deel aan de vieringen en programma’s. Daaronder zijn naar schatting ook zo’n vijftien of zestien middelbare scholen uit Nederland en diverse kerkelijke gemeenschappen, die de Franse plaats jaarlijks bezoeken. Taizé is een open oecumenische gemeenschap, die de bezoekers wil inspireren en dan weer terugverwijst naar de eigen kerkelijke gemeenschappen.

Wie een persoonlijke impressie wil krijgen, kan de tekst aanhoren die broeder Rob voor de Raad van Kerken heeft ingesproken. Broeder Rob vertelt op YouTube wat men van Rotterdam verwacht voor de Taizé-ontmoeting, titel ‘Broeder Rob over Rotterdam’. Adres: http://www.youtube.com/watch?v=rWhfNnr6YxY