Van tropenhelm tot plakkies

‘We gaan nu werkelijk een nieuwe, multiculturele fase van de zending in, voorbij het postkolonialisme.’ Dat zegt de Amerikaanse historica Dana Robert, die de grote Edinburgh conferentie dit jaar zal openen, in een interview met TussenRuimte.

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de eerste Wereldzendingsconferentie plaats vond, in Edinburgh. De Nederlandse Zendingsraad besteedt daar op diverse wijzen aandacht aan; onder meer met een interculturele viering tijdens Opwekking op 22 mei in Biddinghuizen. De Raad van Kerken en Skin werken daar ook aan mee. De NZR heeft naar aanleiding van diezelfde thematiek nu ook een editie van Tussenruimte gewijd aan de zendingsconferentie.

TussenRuimte grijpt in het eerste nummer van 2010 de gelegenheid aan om de ontwikkeling in het beeld van de zendeling te onderzoeken. Tussen 1910 en 2010 is dat beeld ingrijpend gewijzigd. Toen, in 1910, werkten zendelingen in de context van het kolonialisme. Nu, in 2010, bevinden zij zich in een tijd van globalisering en wereldchristendom. 

De viering van honderd jaar wereldzendingsconferentie maakt vergelijking tussen toen en nu mogelijk. U vindt in deze TussenRuimte een portret van oer-zendeling Albert Schweitzer van de hand van Chris Doude van Troostwijk. Hij laat zien dat roepingsbesef voor zendelingen toen en nu de drijvende kracht is. Jet den Hollander doet verslag van het Mission Today project, waarin hedendaagse verhalen over zending in Argentinië, Kameroen en Nederland worden verteld. 

Ook vestigt dit nummer aandacht op nieuwe vormen van zending. Johan Visser brengt twee Afrikaanse zendelingen in België in beeld. Bert de Ruiter ging in gesprek met drie Nederlandse moslims over de missionaire aspiraties van de islam.

Dit nummer van TR verschijnt half maart 2010. In combinatie met de gespreksvragen op de website is deze TussenRuimte zeer geschikt om een gesprek over missie en zending te stimuleren in studiegroepen of ZWO / zendingscommissies. Zie www.tussenruimte.com  

Neem voor meer informatie of een proefnummer contact op met de Nederlandse Zendingsraad (NZR), Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht; tel. 030-8801760; nzr@zendingsraad.nl of nzr@antenna.nl 

Voor abonnementen kunt u terecht bij de Abonnementenadministratie, Postbus 5018, 8260 GA Kampen, abonnementen@kok.nl, of bij de Redactie TussenRuimte, Postbus 8092, 3503 RB Utrecht, www.tussenruimte.com.