Viering in polder

Op Pinksterzaterdag 22 mei zullen duizenden christenen in een ongekende diversiteit het multiculturele gezicht van de kerk in Nederland zichtbaar maken. Dat gebeurt op uitnodiging van de Stichting Opwekking tijdens de grote jaarlijkse conferentie in de Flevopolder. In een kleurrijke viering wordt stilgestaan bij het feit dat een eeuw geleden de eerste wereldzendingsconferentie in Edinburgh werd gehouden. Was de kerk in ons land in 1910 vrijwel geheel blank, tijdens het uitbundige feest in Biddinghuizen zullen migrantenchristenen de toon zetten.

Vijf kerkelijke koepelorganisaties hebben de afgelopen maanden de handen ineengeslagen voor deze viering. Een uniek samenspel. Het is historisch te noemen dat de Nederlandse Zendingsraad, de Evangelische Zendingsalliantie, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Alliantie en de organisatie van migrantenkerken SKIN deze viering op het Opwekkingspodium in eensgezindheid voorbereiden. Ook Rooms-katholieke organisaties dragen het initiatief mee. Thema is: ‘Veelkleurig getuigen.’

Een unieke samenwerking noemt dr. Wout van Laar van de Nederlandse Zendingsraad het maandag 22 maart tijdens de ontmoeting met de pers. Bij de herdenking zijn ook de niet-protestantse denominaties betrokken, terwijl allochtonen in Nederland tegenwoordig een wezenlijk deel van de christenheid vormen. In totaal zijn er ongeveer 1200 migrantenkerken in Nederland met circa 800.000 christenen. Voorgangers in Nederland verkondigen wekelijks het evangelie in meer dan 75 talen. 

Anmar Hayali, coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland), zei tijdens de persconferentie dat hij de groei van de migranten persoonlijk ziet als een mogelijk onderdeel van het plan van God, zodat de migranten in een geseculariseerd land als Nederland een rol kunnen spelen. Anmar wijst er op dat voor migranten het christelijk geloof veel meer is dan een uurtje kerkdienst op de zondag. De bijbel beïnvloedt het hele handelen. Er is een vaak directe toepassing, die minder vanuit de academische theologie is beïnvloed dan bij vele autochtone kerken het geval is. SKIN heeft een speciaal koor gevormd voor de manifestatie van Opwekking. 

Anmar Hayali wijst verder op de maatschappelijke waarde van migranten. Die is onder meer in beeld gebracht in het rapport ‘Gratis en waardevol’ uit Den Haag en ‘Tel uw zegeningen’ uit Rotterdam. 

Op de vraag in hoeverre de agenda van de autochtone christenen door de migranten zou kunnen worden beïnvloed, noemt Wout van Laar van de NZR als eerste de gastvrijheid. Verder wijst hij op de oefening in de bijbelse waarde van de omgang met de vreemdeling. De NZR participeert ook in de internationale herdenking van de conferentie in Edinburgh die plaatsvindt vanaf 2 juni in de Schotse hoofdstad. 

Naast de viering op 22 mei is er gedurende de hele conferentie een groot ontmoetingsplein. In drie tenten presenteert zich het breed palet van culturen waaruit de kerk van Nederland bestaat. Bij een ontmoeting behoort samen eten; daarom is ‘koken’ één van de thema’s. Daarnaast is er een open podium waar jongeren en ouderen iets laten zien van wat hen beweegt als het gaat om gemeente-zijn en getuigen vandaag. Een overzichtstentoonstelling met impressies uit een eeuw zending completeert het geheel. 

De viering biedt ruimte aan de rijkdom van liturgische tradities. De Ghanese voorganger Tom Marfo is hoofdspreker. Tom is al meer dan tien jaar actief in Amsterdam. Hij strijdt daar vanuit zijn pinksterkerk tegen moderne vormen van slavernij door Afrikaanse tienermeisjes te bevrijden uit gedwongen prostitutie. 

De viering zal, bij de erkenning van alle fouten die zijn gemaakt, vooral staan in het teken van de dankbaarheid voor de verrassende gang van de Geest door de afgelopen eeuw. Tegelijk is de blik gericht op de toekomst. Te vaak en te lang hebben we in Nederland gescheiden opgetrokken. De vijf organisaties hopen op meer eenheid in zending. Hun verlangen is dat deze viering tot vervolgontmoetingen zal leiden aan de basis van de kerken in stad en platteland. Juist in een samenleving waarin mensen en groepen elkaar vaak uitsluiten en stigmatiseren, mogen christenen netwerken voorleven die etnische tegenstellingen overstijgen en ruimte bieden voor de vreemdeling.

Tijdens de viering zal er een uitgave worden gepresenteerd onder de titel ‘Gezicht geven aan de ander’. Deze uitgave geeft op een indringende manier zes portretten weer die ons laten kennismaken met de leefwereld van migranten in Nederland. 

Foto: Anmar Hayali