Oproep Taizé-catechese

Kerken en parochies die willen inspelen op de Taizé-ontmoeting eind dit jaar in Rotterdam kunnen de voorbereiding het beste al inplannen in de periode van september tot december. Plaatselijke pastores worden dan ook opgeroepen het thema ‘Taizé’ nu al een plek te geven in hun agenda.

Vanuit die gedachte heeft de projectgroep Vieren van de Raad van Kerken, bijeen op 24 maart, besloten contact te zoeken met toerustingsorganen van diverse kerken. De projectgroep wil bereiken dat er al voor de zomer materiaalverwijzingen zijn voor catechese en liturgie, zodat men plaatselijk het thema ‘Taizé’ kan uitbouwen in catechese en liturgie.

De voorbereidingen voor de grote internationale ontmoeting tussen kerst en Nieuwjaar zijn in volle gang. De Taizé-broeders Rob en Sebastien zijn in maart op diverse plaatsen in het noorden en oosten van Nederland geweest. In april komen ze terug in de regio Rotterdam. Verder is er de zakelijke organisatie rond gastgezinnen en het programma. De projectgroep Vieren van de Raad van Kerken laat dat soort activiteiten over aan Taizé. De projectgroep van de Raad spant zich in voor de spirituele mogelijkheden die de Taizé-conferentie in Rotterdam biedt. Men wil zoveel mogelijk plaatselijke parochies, raden van kerken, jongerengroepen, catechesegroepen laten meedoen. Het beste kan de stijl en inhoud van Taizé een plek krijgen in het najaar 2010, voorafgaand aan de eindejaarsbijeenkomst. Jongvolwassenen kunnen dan kennismaken met de spiritualiteit van het klooster en vervolgens één of meer dagen (een deel van) het programma bijwonen om op die manier toe te leven naar de internationale manifestatie in de Havenstad.

De manifestatie in Rotterdam staat bij de bestaande Taizégroepen voldoende op de agenda. Maar gezien de omvang (er worden tienduizenden jongeren uit heel Europa verwacht) kan het aardig zijn om ook catechesegroepen en gespreksgroepen plaatselijk meer te vertellen over Taizé. Wie dan na een bezoek aan Rotteram nog meer oecumenische spiritualiteit wil kan later met een groep naar Frankrijk afreizen. Een bezoek aan Rotterdam kan aanleiding zijn voor een plaatselijke catechesegroep om de voorbereiding oecumenisch op te zetten en bijvoorbeeld in dit kader protestantse en rooms-katholieke jongeren (soms voor het eerst) met elkaar in contact te brengen. Doelgroep is de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar.

Foto’s:
Boven beeld van massale Taizé-viering
Onder: buitenlandse gasten komen in gastgezinnen; Nederlandse bezoekers kunnen – als ze dat willen – ook gewoon ‘s ochtends komen en in de loop van de dag weer naar huis gaan