Stem uit Zuiden

ICCO & Kerk in Actie hebben dinsdag 16 maart ter gelegenheid van de internationale dag tegen racisme en discriminatie (zondag 21 maart) de brochure Stem uit het Zuiden aan waarnemend minister van Ontwikkelingssamenwerking, drs. Maxime Verhagen, en aan de minister van Justitie, dr. Ernst Hirsch Ballin aangeboden.

In deze brochure vertellen Afrikaanse kerkleiders over hun ervaringen met migratie en ontwikkeling vanuit Afrika. Zij gaan in op thema’s als mensenhandel, oorzaken van migratie, remittances (geld dat wordt overgemaakt naar familie) en terugkeer.

De brochure belicht het thema migratie vanuit een Afrikaans gezichtspunt. Het boekje roept op tot draagvlak voor migranten in Nederland, helpt om met andere ogen naar migratie te kijken en roept op tot draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking met het Zuiden.

Vreemdelingenbeleid wordt over het algemeen geformuleerd vanuit de Nederlandse en Europese werkelijkheid. Ter gelegenheid van de internationale dag tegen racisme en discriminatie doet Kerk in Actie de suggestie om ook vanuit de Afrikaanse werkelijkheid naar deze thematiek te kijken. De waardigheid en ontwikkeling van het Afrikaanse continent hangt immers samen met de waardigheid en ontwikkeling van het continent Europa. Net zoals de waardigheid van de vreemdeling in ons land samenhangt met de waardigheid van de burgers van ons land, en de waardigheid van ons land zelf.

In de brochure Stem uit het Zuiden wordt onder andere de aanbeveling gedaan om een dialoog te starten met de mensen zonder verblijfstitel. Kerken zijn ertoe geroepen op te komen voor een rechtvaardige behandeling van mensen zonder verblijfsvergunning. Ze moeten laten zien dat het bij migratie uiteindelijk gaat om menselijke waardigheid en om de erkenning dat wij zelf ook, in zekere zin, vreemdelingen op aarde zijn.

Foto: illustratie uit de brochure