Musical als oecumene

De oecumenische traditie kent vele uitingen; van maatschappijkritische analyses tot de verkoop van Max Havelaar koffie. In Akersloot en Uitgeest wordt aan die uitingen een minder vaak voorkomende variant toegevoegd: de kerken brengen een musical op de Bühne over Naäman.

De musical Naäman wordt opgevoerd door parochianen van St. Jacobus Major en leden van de Protestantse gemeente Uitgeest – Akersloot. De ondertitel luidt: ‘Van havik tot duif’.

Het project begon in september 2009. Tijdens de startdiensten van beide kerken werd het idee van de musical geïntroduceerd. Gemeenteleden konden zich inschrijven voor deelname. Het resultaat overtrof alle verwachtingen: meer dan 60 mensen meldden zich aan! 

Voordat een raad van kerken elders het idee overneemt, is het goed te bedenken dat er veel voorbereidingen aan de musical voorafgaan. Mary Bakker – Schoon, die eerder werkte met mensen van de toneelvereniging in Akersloot, nam de regie op zich. Ze organiseerde de toneelactiviteiten van de muzikanten. Cora de Lange zorgde voor de muzikale begeleiding van koor en solisten. Aanvankelijk werd een cd met muziek gebruikt voor de begeleiding, later kwam er live muziek: Jan Verduin begeleidt op de elektrische gitaar en Esther Krom op de piano.

Aparte aandacht was er voor de dans. Een kledinggroep zorgde voor kostuums. Een decorgroep bouwde de toneelachtergrond. En een cateringgroep zorgde tussendoor voor de inwendige mens, zodat de vele vrijwilligers gemotiveerd bleven. ‘We zijn trots op dit prachtige oecumenische project’, vertelde één van de stuurgroepleden. Voordeel van een activiteit als deze is, dat het helpt om een zelfde ideaal uit te werken, waarbij verschillen op basis van denominatie niet relevant zijn.  

De voorstelling duurt ongeveer een uur. Zaterdag 17 april 19.00 uur vindt een opvoering plaats in de RK-Kerk, Kerklaan 37 te Akersloot. Zondag 18 april 15.00 uur vindt een tweede uitvoering plaats in de PKN-kerk, Castricummerweg te Uitgeest. Volwassenen betalen € 3,50 entree; kinderen € 2,50.

Foto: Illustratie uit de convocatie in Akersloot en Uitgeest; een afbeelding van een duif.