‘Kerk moet in SER’

De kerk heeft een verantwoordelijkheid in de samenleving. Daarover waren de vier forumleden bij de Kerk en Gemeentebeurs het vrijdag 19 maart roerend eens. 

De kerk heeft zich dan ook niet primair op het zielenheil van mensen te richten, maar heeft een bredere belangstelling, maakte mgr. Gerard de Korte duidelijk. De kerk zou zich nog wel wat meer maatschappelijk mogen profileren, zei drs. Arie Slob van de Christenunie. ‘Ik geef de kerk een zesje als het gaat om een beoordeling van hoeveel van de geboden mogelijkheden de kerk benut’, verklaarde CDA-tweedekamerlid drs. Hein Pieper. 

Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, was gevraagd om de forumleden met wat prikkelende stellingen uit te dagen. Op de vraag of kerken een protest moeten laten horen over de besmeuring van de moskee in Groningen reageerde ds. Arjan Plaisier van de PKN gedecideerd met een ‘ja’. Mgr. Gerard de Korte viel hem daarin bij, waarbij hij onderscheid maakte tussen enerzijds het verschil tussen moslims en christenen als het gaat om het geloof en anderzijds het gezamenlijk staan voor een zelfde maatschappelijke taak. 

Op de vraag of het zinvol zou zijn om iemand uit de kerken af te vaardigen in de Sociaal Economische Raad reageerde de CDA-politicus van RK-huize Hein Pieper instemmend. Volgens hem hoeft het dan niet te gaan om een afgevaardigde van de bisschoppenconferentie, maar iemand die vanuit de Raad van Kerken wordt gezonden.

Arrogant

Op de stelling ‘Is het arrogant te denken dat de kerk het verschil maakt in diverse maatschappelijke vraagstukken’, reageerde Hein Pieper ontkennend. De kerk maakt volgens hem wel ter dege verschil; hij noemde als voorbeeld de positieve benadering en begeleiding van AIDS-patiënten. 

‘Moet de politiek ingrijpen als een voorganger in een kerkdienst voortdurend kwetsend spreekt over homofiele mensen of andersgelovigen’, wilde Klaas van der Kamp weten. Hein Pieper vond van wel. In de zaal waren diverse mensen die pleiten voor een absolute gescheidenheid van kerk en staat. Mgr. De Korte zei in dit soort zaken te vertrouwen op het zelfreinigend vermogen van de kerken. Arie Slob haakte daar ook op in en waarschuwde in het algemeen voor een te grote voorzichtigheid bij christenen om hun levensovertuiging onder woorden te brengen. Op de vraag ‘bent u het eens met de stelling dat atheïsten relatief veel invloed hebben in de media’, reageerde Arie Slob bevestigend, al vond hij wel dat de kerk daarbij de hand in eigen boezem moet steken. 

‘Bent u wel eens jaloers op de RK-Kerk als u ziet hoe gemakkelijk zij publieke uitspraken doet’ kreeg ds. Arjan Plaisier voorgelegd. Hij mocht alleen met een ‘ja ‘ of ‘nee’ reageren en koos voor ‘ja’. Op de vraag: ‘Bent u het eens met de stelling dat de kerk meer een versterker is van bestaande maatschappelijke geluiden dan dat de kerk eigen originele inbreng heeft in maatschappelijke discussies’ reageerde hij negatief. Velen in het publiek steunden zijn visie. 

Balkenendenorm

Iemand uit het publiek vertelde dat de ChristenUnie in Gelderland een voorstel had gelanceerd om geen subsidie meer te geven aan instellingen die de leiding een betaling geven boven de Balkenendenorm. Hij vroeg of de politici dat standpunten deelden. Zowel Pieper als Slob reageerden met een genuanceerd betoog, waarbij het voor de hoorder even puzzelen bleef of het in de nuance nu ging om  ‘ja’ of ‘nee’. Toen de gespreksleider vroeg of zo’n thema ook onderwerp van gebed zou kunnen zeiden, reageerden de twee kerkleiders negatief. Het gebed is niet bedoeld als een politieke uitlaatklap, verwoordde iemand.

Foto: De PKN had bij de stand Ruud van der Heide uit Zwaag uitgenodigd om als dokter een geloofsconsult uit te voeren bij de mensen. Hij schreef medicijnen voor die verdacht op pittig en zuur snoepgoed leken.
Onder: Het panel achter statafels bij de Kerk en Gemeentebeurs.