Nieuwe ambassadeurs

Er is een nieuwe lichting van ambassadeurs gestart. Drie ambassadeurs hebben dinsdag 16 maart de eerste verkenningen gemaakt voor de invulling van het programma. Vier andere ambassadeurs volgen binnenkort.

Een belangrijk thema voor de ambassadeurs dit jaar is het onderwerp ‘vernieuwing van de oecumene’. Afgesproken is, dat de groep over dat thema in discussie gaat met vertegenwoordigers van de verschillende beraadgroepen van de Raad van Kerken. Deelnemers van de eerste ontmoeting waren David Simon Reeb van de Evangelische Broedergemeente; Janneke Stegeman van de Protestantse Kerk in Nederland en Gerrit Visser van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. 

David Simon komt uit Hernhut (Duitsland) en werkt sinds een half jaar in Zeist als parttime jeugdwerker en als parttime jeugdwerker voor het landelijk verband van zijn kerken. Janneke Stegeman is verbonden aan de Vrije Universiteit en werkt als theologe aan een dissertatie over Jeremia 32. Gerrit Visser is veiligheidsspecialist bij de gemeente Heerhugowaard. 

De nieuwe groep komt in de regel bijeen van zo’n vijf uur ’s middags tot negen uur ’s avonds. Daarmee wijkt het vergaderrooster af van de vergadermomenten van vele andere oecumenische geledingen. De meeste beraadgroepen en projectgroepen vergaderen overdag. Uit de evaluatie van de eerste ambassadeurs kwam naar voren dat vergaderingen aansluitend op het werk in de vooravond de voorkeur genieten bij vele jongvolwassenen.

Foto boven: David Simon Reeb
Foto midden: Janneke Stegeman
Foto onder: Gerrit Visser