Veelkleurig getuigen

‘Veelkleurig getuigen’ is het thema van een viering op zaterdagmiddag 22 mei op het terrein naast Walibi bij Biddinghuizen. Diverse organisaties ondersteunen het initiatief, waarbij autochtone en allochtone christenen in Nederland elkaar ontmoeten. De viering past in het kader van de herdenking van de zendingsconferentie in Edinburgh, precies honderd jaar geleden, vaak gezien als het begin van de evangelische en de oecumenische zendingsbeweging. Iedereen is zeer hartelijk uitgenodigd; om 14.30 uur begint de viering op het hoofdpodium.

Tijdens de viering wordt de bundel ‘Geef een gezicht aan elkaar’ aangeboden aan minister Rouvoet. Tom Marphlo verzorgt de prediking. Dr. Roel Bosch neemt vanuit de Raad van Kerken deel aan de liturgie. Een koor van de SKIN-kerken brengt het geheel op toonhoogte. Aansluitend omstreeks 16.30 uur zal op het open podium Klaas van der Kamp een interview afnemen van Esther Schaap, zij is één van de geïnterviewden voor de bundel ‘Geef een gezicht aan elkaar’. Haar gezicht en stem zijn op de dvd te beluisteren.

De Nederlandse Zendingsraad heeft Bert de Jong uit Amersfoort aangesteld als projectmanager. Andere organisaties die meedoen zijn: SKIN (Samen Kerk in Nederland), de EZA (Evangelische Zendings Alliantie) en de EA (Evangelische Alliantie).