Stem wijzer in Rotterdam

Het Convent der Kerken en Synagogen in Rotterdam voert een campagne getiteld ‘Kies voor vrede’. Ook diverse moskeeën ondersteunen het initiatief.

Op vijftig plaatsen in de havenstad staan driehoeksborden met daarop een oproep om bij de gemeenteraadsverkiezing van 3 maart voor vrede te stemmen. Het is geen stemadvies, maar wel een oproep om in het stemhokje na te denken in hoeverre de stem bijdraagt tot saamhorigheid in de stad.

De posters laten een ritssluiting zien waarachter een stemvakje zichtbaar wordt. Indien de ritssluiting te ver opengaat is de eenheid van Rotterdam ten einde. De symboliek wijst op de noodzaak om in het stemhokje aan het geheel van de stad te denken en recht te doen aan alle inwoners.

Zoals bekend nemen er in Rotterdam partijen deel aan de verkiezing die afscheid willen nemen van de huidige burgemeester Aboutaleb en die een kritische lijn volgen naar migranten in het algemeen. De kerken, synagoges en moskeeën willen daar niet in meegaan.

Vertegenwoordigers van het Convent der Kerken en Synagogen hebben eerder rond de kerst een kanselboodschap naar alle kerken gestuurd met het verzoek die voor te lezen en af te drukken op de liturgie. In de Rotterdamse synagogen, die ook aangesloten zijn bij het Convent, gebeurde rond Chanoeka hetzelfde. De tekst van de kanselboodschap luidde:
Het Convent der Kerken en Synagogen
wenst alle feestgangers in deze stad: vrede!
Of je nu een religieus mens bent of juist niets van religie wilt weten,
of je hier kwam als vreemdeling
of je gaandeweg vreemdeling bent gaan voelen:
Vrede, vreugde en vertrouwen.
Kies voor vrede in de stad!