Informatie kerkennacht

Mensen die zich willen oriënteren op de mogelijkheden voor een kerkennacht kunnen 18 mei terecht in Amersfoort. Vertegenwoordigers van plaatsen waar eerder een kerkendag is gehouden zoeken contact met plaatsen die een kerkennacht overwegen. Ze kunnen van elkaar leren. En ze kunnen een nieuwe kerkennacht onderling afstemmen. 

Dat is besloten tijdens een overleg tussen de vier grote steden. Contactpersonen van Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam kwamen donderdag 18 februari 2010 bij elkaar in de Domkerk van Utrecht. Bert Kuipers, één van de initiatiefnemers, verkende de mogelijkheden met Rob Lijesen (Rotterdam), Corrie van Duinen (Den Haag), Dick van Royen (Utrecht), Eveline Bersma (Amsterdam) en Klaas van der Kamp (landelijke Raad van Kerken). 

Afgesproken is, dat plaatselijke raden welkom zijn bij een informatie- en afstemmingsmiddag op 18 mei 2010 vanaf 13.30 uur bij het bureau van de landelijke Raad in Amersfoort (opgave vooraf vanaf heden via: info@laurenspastoraat.nl; t.a.v. Bert Kuipers). Plaatselijke raden kunnen er ervaringen horen van andere  steden met kerkennachten en wensen voor afstemming naar voren brengen.

Vlag

Rotterdam heeft al twee keer een kerkennacht gehouden. Men putte inspiratie uit een kerkelijk contact met het Duitse Dresden, waar al eerder nachtelijke openstellingen van kerken waren geweest rond de kortste nacht (circa 21 juni). Het idee vond navolging in Utrecht en Den Haag. Amsterdam beslist binnenkort of de hoofdstad dit jaar rond pinksteren zoiets als een kerkennacht zal organiseren binnen de grachtengordel. In Rotterdam deden de eerste keer 17 kerken mee en de tweede keer groeide het aantal kerken naar 46. Nagenoeg alle confessies openden hun deuren, inclusief diverse SKIN-kerken. 

De vertegenwoordigers in Utrecht benadrukten het belang van publiciteit en van fondswerving. Nog sprekender dan een advertentie is de aanwezigheid van de kerk in de stad: De vlag in de toren, het spandoek bij een rotonde en de driehoekjes met reclame rond de lantaarnpalen bepalen iedere inwoner bij de aanwezigheid van de kerk in de stad.

De geldwerving moet in een vroeg stadium worden gestart. In Utrecht slaagde men er op die manier in het gemeentelijk vervoerbedrijf als sponsor te winnen, door informatie te geven en door te beloven dat er bij de diverse kerken wordt verwezen naar de bushaltes in de buurt. De vier steden reflecteerden op de inbreng van de gemeentelijke overheid. Politiek en ambtenaren ontwikkelen gaandeweg meer gevoeligheid voor de kerken. ‘Ze onderkennen dat de kerken stabilisatoren zijn in de stad’, verwoordde een van de deelnemers. 

Gezamenlijk

De kerken in de steden proberen andere plaatsen te winnen voor het idee van een kerkennacht. Door gezamenlijk op te trekken is het mogelijk de datum af te stemmen en een thema. Dat maakt het weer eenvoudiger om landelijke publiciteit te genereren en om twijfelende sponsors over de streep te halen. Kerken kunnen ook leren van elkaars ervaringen, zowel bij de invulling van het programma als bij het opzetten van de organisatie.

Foto’s:
Boven de gemeente weet de Dom in te zetten als visitekaartje van de stad;
Midden: Bert Kuipers uit Rotterdam, één van de coördinatoren van de ontmoeting op 18 mei;
Onder: vertegenwoordigers van de vier grote steden bijeen op een pittoreske plek in Utrecht.