Soedan: vergeten oorlog

We horen er niet zoveel over maar in Soedan was het de afgelopen vijftig jaar vrijwel voortdurend oorlog. Het zuidelijke deel van Soedan, voornamelijk bewoond door christenen en aanhangers van traditionele Afrikaanse religies, wilde zich afscheiden van het noordelijke deel, voornamelijk bewoond door meer Arabisch georiënteerde moslims. Het noorden had het zuiden jarenlang onderdrukt en uitgebuit.

Dit vooral omdat de grootste olievoorraden zich in het zuiden bevinden. Honderdduizenden vonden de dood in de strijd. Sinds enkele jaren is er een breekbaar bestand. In het kader van een vredesovereenkomst werd afgesproken dat er begin volgend jaar een referendum gehouden zal worden over de mogelijke onafhankelijkheid van Zuid Soedan. Zal dat vrede of  opnieuw oorlog brengen?

De Wereldraad van Kerken riep vorig jaar op tot een bezinningsproces rond het thema “rechtvaardige vrede”. De Raad van Kerken in Nederland publiceerde een bewerking van het document van de Wereldraad getiteld “Wees niet bang”. Tal van vragen rond internationaal recht, humanitaire interventie, het al dan niet inzetten van geweld bij het eventueel tussenbeide komen in conflictsituaties komen tijdens deze bezinning aan de orde.

In het kader van dit bezinningsproces wordt een seminar gewijd aan de concrete situatie in Soedan. Ook hier komen vragen over internationaal recht, internationale (on)macht, de rol van economische belangen, het koloniaal verleden, de rol van religie in het conflict aan de orde. Wat heeft Soedan met ons van doen? Wat kunnen wij bijdragen aan een vreedzame plossing?

Het seminar wordt georganiseerd door het IIMO (Universiteit Utrecht) in samenwerking met de Taakgroep Rechtvaardige Vrede (Kerk en Vrede, IKV Pax Christi en Raad van Kerken).
Plaats en tijd: Campus De Uithof, donderdag 1 april, 13.00-16.00.
Aanmelding voor 27 maart per e-mail bij IIMO, Jeannette Boere a.c.m.boere@uu.nl