Religies op foto en tv

‘Je kunt merken dat de onderlinge verstandhouding groeit’. Dat was één van de reacties op de bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden onlangs in het Academiegebouw in Utrecht. Zes religieus en levensbeschouwingen presenteerden zich gezamenlijk en toonden de bronnen van respect in hun eigen levensovertuiging. Bijgaand vindt de bezoeker een foto-impressie. Via Uitzending Gemist is het mogelijk een registratie van de ontmoeting te zien op Blauw Bloed http://www.nederland2.nl/uitzendinggemist/programma/blauw-bloed/121 

Vertegenwoordigers van diverse religies en levensovertuigingen spraken van toegenomen zelfbewustzijn. Waar men vijf jaar geleden nog omzichtig zocht naar balans en onzeker was in allerlei vormen kon men nu bij het eerste lustrum van In Vrijheid Verbonden gebruik maken van de keuzes die eerder werden gemaakt. Het kostte de religies en levensbeschouwingen dan ook weinig moeite om een symbool te vinden waarmee ze zich lieten vertegenwoordigen. En na een eerste ontvangst van diverse leiders maakte een ieder graag ruimte voor een jonge generatie van gelovigen en denkers om zich te presenteren.

Mgr. Joris Vercammen, een van de leden van In Vrijheid Verbonden namens de Raad van Kerken, zei in een reactie na afloop: Het is zaak om het onderlinge vertrouwen verder uit te bouwen, zodat men waar nodig verder samen kan optrekken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in een bijdrage laten weten de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten om plaatselijk het initiatief uit te dragen van harte te stimuleren.

Iemand van de jonge mensen zei: Het is belangrijk dat onze koningin bij dit evenement aanwezig is. Daardoor laat ze zien dat onderling respect belangrijk is. En ik vond het ook erg leuk dat ze bij de receptie veel jonge mensen heeft aangesproken. Je hebt dan als jonger iemand het gevoel gezien en gekend te zijn.

Op de eerste foto: v.l.n.r. Nora Asrami (secretaris In Vrijheid Verbonden), de koningin, mr. Aleid Wolfsen (burgemeester van Utrecht).
Op de tweede foto: jonge symbooldragers brengen de symbolen van hun religie of levensbeschouwing binnen; voorop drs. Anmar Hayali, coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland).

Derde foto: De koningin ontmoet diverse jonge mensen die hun religie of levensbeschouwing vertegenwoordigden; links Nora Asrami, secretaris van In Vrijheid Verbonden.


Vierde foto: Jonge mensen zongen een gezamenlijk slotlied getiteld ‘Samen voor respect’. Tijdens het refrein zochten ze elkaars hand.

Vijfde foto: De koningin ontmoet diverse religieuze leiders voorafgaand aan de ontmoeting; links zichtbaar mgr. Hans van den Hende, bisschop van Breda en rechts rabbijn Evers.

Zesde foto: de koningin spreekt diverse jonge mensen tijdens de receptie; de jongeman van de zijkant gefotografeerd is Dineesh Lalbahadoersing, hij nam het slagwerk voor zijn rekening tijdens de Hindoe-presentatie.


Zevende foto: mgr. Hans van den Hende, bisschop van Breda, in gesprek met dr. Ernst Hirsch Ballin, minister van Justitie; de minister verzorgde de hoofdlezing tijdens de ontmoeting.

Achtste foto: Enkele vertegenwoordigers van de religies nemen het draaiboek door voorafgaand aan de ontmoeting; v.l.n.r. dr. Arjan Plaisier (scriba Protestantse Kerk), mr. Jan-Willem Houthoff (oud-voorzitter Boeddhistische Unie), drs. Berry van Oers (RK-Kerk) en prof. dr. Anton Houtepen (oecumenisch hoogleraar RK-Kerk).