Getuigenis sociaal gericht

Het getuigen in deze tijd heeft vooral te maken met iets voor mensen doen. Dat vinden de bezoekers van deze website. Ze kregen een maand lang de vraag voorgelegd ‘Waaraan denk je het eerst bij ‘getuigen’? Bijna de helft (46,5 procent) liet weten als eerste associatie te denken aan: ‘iets doen voor mensen’.

De vraag sloot aan bij het thema van de week van gebed. Dat was in 2010 ‘jij bent mijn getuige’. Het thema is op honderden plaatsen gebruikt in kerken en parochies. Het bracht de redactie van deze website tot de vraag wat men eigenlijk precies bedoelt met het woord ‘getuigen’. Een minderheid van 21 procent vond dat je het woord direct moest verbinden met ‘over God spreken’. Ongeveer een derde (32,5 procent) koos voor het neutralere ‘je verantwoorden’. En de meeste stemmen gingen naar de sociale houding van ‘iets doen voor mensen’. In totaal vulden 200 mensen de poll in.

De nieuwe poll sluit aan bij de verschijning van het nieuwe oecumenische leesrooster in maart 2010. Een enthousiaste werkgroep van de Raad van Kerken heeft lezingen afgebakend voor de komende jaren. De gedachte is dat men in de kerken en parochies deze lezingen aanhoudt en daarmee systematisch kennisneemt van de diverse bijbelse genres. Daarnaast zijn er kerken met een eigen leesrooster. Eén van de vragen waar je dan voor staat is: volgen we het oecumenische leesrooster of het leesrooster van de eigen kerk. Verder is bekend dat er voorgangers zijn die in het geheel afzien van roosters en liever per week zich laten inspireren. Wat is uw mening in dezen? U kunt uw stem uitbrengen aan de linkerkant van de pagina.