Ideeën voor vastentijd

Verschillende raden van kerken besteden aandacht aan de 40-dagentijd. De werkgroep Kerk en Schepping organiseert in samenwerking met de Raad van Kerken in Doorn een programma vanuit de zeven werken van barmhartigheid. 

De veertigdagentijd is de periode waarin de raad zich voorbereidt op Pasen door wekelijks stil te staan bij een van de zeven werken van Barmhartigheid. De Raad schrijft: ‘Op veel plaatsen in het Oude Testament is sprake van een God die zelf barmhartig is en wenst dat mensen tot hun recht komen. In de Bergrede van het Mattheüsevangelie worden we uitgenodigd te leven als een rechtvaardig mens. Dat wil zeggen als iemand die leeft als een kind van God. Dat vraagt drie dingen: bidden, vasten en barmhartig meeleven’.

De werkgroep Kerk en Schepping heeft het programma voorbereid voor de Raad. Er is inmiddels een traditie in Doorn ontstaan waarbij men op zes woensdagavonden voorafgaand aan Pasen zich toelegt op bezinning en gesprek met anderen, over kerkgrenzen heen. Alle avonden worden gehouden in de Koningshof van 18.00 tot 20.00 uur. Men begint met het delen van een eenvoudige maaltijd met elkaar, daarna is er steeds een spreker om een van de werken van barmhartigheid op eigentijdse wijze te belichten.

We geven de details hieronder door, omdat het wellicht andere raden van kerken weer aan een idee helpt. De woensdagavonden zien er als volgt uit:
24 februari: de naakten kleden. Elisabeth van Oostrom, wethouder Gemeente Utrechtse Heuvelrug, komt spreken over ‘verborgen armoede’. 
3 maart: de vreemdeling opnemen, Kees van der Broek, beleidsmedewerker Vluchtelingenzaken van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, zal spreken over het werk voor vluchtelingen/asielzoekers.
10 maart: de hongerigen te eten geven en de dorstigen te drinken geven, Coen van Loon, diaconaal pastor parochie St. Maarten komt hierover spreken.
17 maart: de zieken bezoeken door Ds. Janco Wijngaard (het Zonnehuis).
24 maart: de gevangene bezoeken, Ds. Jeanette Westerkamp over haar werk als gevangenispastor.
31 maart: de doden begraven, Miep de Putter,verpleegkundige Hospice Heuvelrug, Zeist.
Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een korte vesper viering. 

Men kan zich aanmelden voor één of meer avonden via: bewustnaarpasen@live.nl.
Foto
: ‘Zieken bezoeken’ als één van de werken van barmhartigheid, op een schilderij in de kerk van Bakel.