Viering gebedsweek

Met een maaltijd bereid door onder meer de Afrikaanse christenen na afloop en een liturgie waarin de liederenschat uit diverse culturen terugkeerde vond zondag 17 januari de opening plaats van de week van gebed om eenheid onder de christenen. De dienst en de informele maaltijd werden gehouden bij de Schotse gemeente in Rotterdam. 

Ds. Robert Calvert, predikant van de Schotse gemeente,  verzorgde de liturgie. Jongeren die zaterdag de prayernight bijwoonden, gingen voor in het gebed. Ze brachten nadrukkelijk de verbondenheid met de Haïtianen onder woorden. Diverse vertegenwoordigers vanuit de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie lazen in een stemmenstel de bijbel.

Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, bracht in de verkondiging het thema naar voren van de gebedsweek ‘jij bent mijn getuige’. Hij noemde het belangrijk dat mensen in de schaduw van de Erasmus Universiteit zich niet alleen door verstandelijke overwegingen laten leiden, maar ook door passie en gevoel. Hart en hersens samen geven inhoud aan het getuigenis. 

De algemeen-secretaris van de Raad van Kerken in Nederland ging ook in op de joodse wortels van het christelijk geloof. Bewustzijn van die wortels maakt bescheiden en voorkomt kerkelijke arrogantie. Christenen zijn pas op God betrokken geraakt, nadat God zich eerst kenbaar heeft gemaakt onder het Joodse volk. Van der Kamp noemde het veelbetekenend dat het woord ‘Rome’ ongeveer 26 keer voorkomt in de Nieuwe Bijbelvertaling en het woord ‘Jeruzalem’ 961 keer. Rome moet daarbij niet als stad van één concrete kerk worden gezien, maar in algemene zin; ook Edinburgh behoort tot de achtertuin van Rome, aldus Van der Kamp.

Foto’s:
1)     Ds. Robert Calvert, voorganger van de Schotse kerk
2)     Bezoekers van de gebedsdienst in Rotterdam
3)     Kinderen bij de viering

Op Youtube is een filmpje van een halve minuut te zien voor degene die even de sfeer wil zien. Het gaat om een fragment opgenomen tijdens de collecte, toen één van de koren van de gemeente zong. De titel is: gebedsdienst Rotterdam. Zie: http://www.youtube.com/watch?v=9V_GBkaCQgg

 

 

 

 

En nog een paar foto’s voor de liefhebbers, van de maaltijd na afloop:

En een foto van de kerkgangers:

Een plaatje van de schriftlezing met enkele lezers van de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie:

En nog één van de jeugd met vocale inbreng: