Gebedsweek op EO-televisie

Majoor Jeanne van Hal, lid van de Raad van Kerken namens het Leger des Heils, is zaterdag om 19.00 uur op Nederland 2 te zien bij het EO-programma Door de Wereld. Als studiegaste gaat ze in op de Week van Gebed om Eenheid onder de christenen, die zondag 17 januari in honderden kerken en parochies een oecumenische invulling krijgt. Het thema is: ‘Jij bent mijn getuige’. 

Jeanne van Hal komt aan het woord in het programma van Andries Knevel, waarin hij actuele gebeurtenissen uit christelijk Nederland de revue laat passeren. Jeanne van Hal is één van de deelnemers bij de nationale viering in Rotterdam. In de gedramatiseerde schriftlezing heeft ze de rol van ‘narrator / verteller’. Ze komt verder aan het woord tijdens een viering in Amsterdam. De EO zal ook een reportage laten zien van activiteiten die de Evangelische Alliantie organiseert in de gebedsweek.

Er zijn de laatste weken nog tientallen gemeenten en parochies die materialen opvragen om zich voor te bereiden op de oecumenische gebedsvieringen. De posters voor de Week van Gebed om Eenheid zijn uitverkocht. Van de kaarten is nog een klein restantje. Brochures zijn nog verkrijgbaar. Het aantal hits op de website ligt alleen al de laatste weken boven de 1500 hits per week. Meest populair is de achtergrondinformatie bij het thema. Ook de meditaties en het materiaal voor de teeners is duizenden malen gedownload. 

De Raad van Kerken heeft dit jaar voor het eerst filmpjes op YouTube aangeboden. De jonge theoloog Peter Faber, PKN-onderdirecteur Evert Overeen en secretaris-generaal van de CEC Colin Williams spraken korte teksten in met hun visie op getuigen, het centrale thema in deze week van gebed. Het aantal hits bleef beperkt tot 250. 

Schotse gemeente

De Schotse Kerk in Rotterdam maakt zich op voor een kerkdienst waarin leden van de Raad en de Evangelische Alliantie meedoen. Zondag 17 januari is de landelijke Raad van Kerken te gast in de havenstad om in te stemmen met het gebed als start van de gebedsweek. 

De Schotse gemeente komt wekelijks samen vanaf 10.30 uur in de kerk aan de Schiedamsevest 121 te Rotterdam. Ds. Robert Calvert is de voorganger. Komende zondag is de liturgie gericht op de Week van Gebed. Lukas 24 staat centraal en wordt voorgelezen in een gedramatiseerde versie door leden van de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie. Jeanne van Hal (Raad van Kerken / Leger des Heils), Geert van Dartel (Raad van Kerken / Katholieke Vereniging voor Oecumene), Bert de Jong (Evangelische Alliantie), Wim Althuis (Evangelische Alliantie), Adrie Veldwijk (Evangelische Zendingsalliantie) en Gudrun (jongvolwassene voor de Raad van Kerken) lezen elk de tekst van één der sleutelfiguren uit Lukas. Klaas van der Kamp zal op verzoek van de Schotse Kerk de meditatie verzorgen over het thema van de gebedsweek: ‘You are witnesses of these things’. Ds. Robert Calvert verzorgt de liturgie.

Wie de dienst in de Schiedamsevest 121 wil bijwonen is hartelijk welkom op zondag 17 januari om 10.30 uur.

Fotobijschrift: Majoor Jeanne van Hal